Yhteystiedot

Eeva-Maria Maijala
em.maijala@gmail.com
puh. 050 512 0529

Uutiset

15.4.2019Eeva-Maria Maijalan työ eduskunnassa päättyiLue lisää »24.1.2019Maijala jätti kirjallisen kysymyksen liharuokien harhaanjohtavasta markkinoinnistaLue lisää »18.1.2019Maijala tyytyväinen ahmanpyynnin jatkumiseenLue lisää »

Maijala jätti kirjallisen kysymyksen liharuokien harhaanjohtavasta markkinoinnista

24.01.2019

Eeva-Maria Maijala jätti tänään 24.1.2019 seuraavanlaisen kirjallisen kysymyksen:

KIRJALLINEN KYSYMYS
liharuokien harhaanjohtavasta markkinoinnista 

Eduskunnan puhemiehelle

Tarhoissa kasvatetun lihakarjan lihasta tehdyn ruoan kutsuminen riistaruoaksi synnyttää kuluttajissa vääriä mielikuvia. Tämä voi heikentää myös oikein metsästäjien pyytämän liharuoan menekkiä.

Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n mukaan: ”Markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt.” Kyseisen pykälän mukaan totuudenvastaiset tai harhaanjohtavat tiedot voivat koskea erityisesti mm. kulutushyödykkeen alkuperää, valmistustapaa ja -aikaa.

EU on vastikään hyväksynyt Suomen asetuksen, jonka mukaan ravintoloiden on Suomessa ilmoitettava käyttämänsä lihan alkuperä kirjallisesti. Vaikka lihan tuotantomaa ilmoitettaisiinkin oikein, niin liharuoan osalta myös harhaanjohtava nimitys voi synnyttää vääriä mielikuvia siitä, mistä liha on peräisin.

Sana ”riista” tarkoittaa lihan tai turkiksen takia metsästettäviä nisäkkäitä ja lintuja, tai niistä valmistettua ruokaa. Sana sopii mielestäni hyvin huonosti kuvastamaan tarhoissa kasvatettua lihakarjaa.

Yksittäisenä esimerkkinä mainitsen, että viime marraskuussa Eduskunnan ravintolassa oli ruokana riistakiusaukseksi nimettyä ruokaa. Ihmettelin asiaa, koska tuoteselosteen mukaan riistakäristysliha sisälsi uusseelantilaista saksanhirveä. Ravintolan puolelta luvattiin, että jatkossa ei enää puhuta riistasta tällaisten ruokalajien yhteydessä, mutta muutama viikko sitten tarjottiin jälleen samaa ruokalajia riistaruokana. Moni kansanedustaja luuli nimen perusteella, että kyse on kotimaisesta lihasta.

Kansantalouden kannalta on tietysti suositeltavaa käyttää ensisijaisesti kotimaisen lihan käyttöä aina, kun se on mahdollista. Ravintolat ja jälleenmyyjät saavat toki valita käyttämänsä lihan myös ulkomaalaisilta tuottajilta. Liharuoissa ei saisi kuitenkaan käyttää harhaanjohtavia nimikkeitä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko valtiovalta kiinnittänyt huomiota siihen, että riista-sanaa käytetään muidenkin liharuokien kuin riistaeläimistä valmistettujen ruokien markkinoinnissa ja että nähdäänkö asian olevan ristiriidassa kuluttajansuojalain harhaanjohtavan markkinoinnin kiellon suhteen? 

Helsingissä, 24. päivänä tammikuuta 2019
Eeva-Maria Maijala /kesk

15.04.2019Eeva-Maria Maijalan työ eduskunnassa päättyi
24.01.2019Maijala jätti kirjallisen kysymyksen liharuokien harhaanjohtavasta markkinoinnista
18.01.2019Maijala tyytyväinen ahmanpyynnin jatkumiseen
09.01.2019Maijala vaatii muutoksia rajavyöhykelupiin
26.10.2018Maijala: Maastomönkijän tiekäyttö sallittava poronhoitotöissä
27.09.2018Maijala: Uuden eläinsuojelulain mahdollistettava koirien ulkona pitäminen
14.09.2018Maijala tyytyväinen riistanhoitomaksun alenemiseen
29.08.2018Maijalan kannanotto esitykseen valtion budjetiksi
27.06.2018Maijala sai Lasse Virén -palkinnon
21.06.2018Maijala ihmettelee Kittilän luottamushenkilöiden hyllyttämistä

Siirry arkistoon »