Yhteystiedot

Eeva-Maria Maijala
em.maijala@gmail.com
puh. 050 512 0529

Uutiset

15.4.2019Eeva-Maria Maijalan työ eduskunnassa päättyiLue lisää »24.1.2019Maijala jätti kirjallisen kysymyksen liharuokien harhaanjohtavasta markkinoinnistaLue lisää »18.1.2019Maijala tyytyväinen ahmanpyynnin jatkumiseenLue lisää »

Maijala vaatii muutoksia rajavyöhykelupiin

09.01.2019

Kansanedustaja Eeva-Maria Maijala (kesk.) vaatii rajavyöhykelupien myöntämiseen muutoksia. Maijalan mukaan rajan läheisyydessä asuvat lappilaisilta on perusteettomasti evätty oikeus marjastamiseen rajavyöhykealueella. Maijala jätti asiasta eduskunnassa kirjallisen kysymyksen keskiviikkona.

– Lupien myöntämistä sääntelevän määräyksen voimassaoloaika päättyy tämän vuoden syyskuun lopussa. Uusi määräys on valmisteltava paikallisten oikeudet ja olot huomioiden. Rajan lähistöllä asuvien ihmisten marjanpoiminta ei ole aiheuttanut ongelmia rajaturvallisuudelle.

– Aikaisempi käytäntö, jolla paikalliset ihmiset saivat käydä poimimassa asuinpaikkojensa läheisyydestä marjoja, osoittautui hyväksi ja toimivaksi. Sen muutos hallinnollisella päätöksellä on tapahtunut ilman, että asiasta olisi neuvoteltu paikallisten asukkaiden kanssa, ja se on myös vastoin rajavartiolain henkeä.

* * * 

Maijalan jättämä kirjallinen kysymys seuraa kokonaisuudessaan alla:

KIRJALLINEN KYSYMYS

rajavyöhykelupia koskevan sääntelyn muuttamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Jätin 24.2.2017 kirjallisen kysymyksen (KK 53/2017) liittyen rajavyöhykelupien myöntämisestä marjastukseen. Tuolloinen sisäministeri Paula Risikko vastasi kysymykseen 14.3.2017 todeten, ettei vallitsevaa rajavyöhykelupakäytäntöä ole tarvetta muuttaa.

Tuon em. kirjallisen kysymykseni taustana oli paikallisilta ihmisiltä tullut palaute, jonka mukaan aiemmin alueella marjastaneiden ihmiset eivät saisi enää lupaa marjastukseen. Lapin rajavartiosto tiedotti (mm. Lapin Kansa, 24.2.2017), että lupia rajavyöhykkeellä ei myönnettäisi enää marjastukseen, hirvenpyyntiin kylläkin. Rajavyöhykelupa-asioita käsittelee rajavartiolaitoksen 26.9.2014 annettu määräys, joka on voimassa 1.10.2014-30.9.2019 välisen ajan.

Nykyisen rajavartiolain esitöissä (HE 6/2005) todetaan: ”Rajavyöhykkeestä kansalaisille aiheutuvaa haittaa vähennettäisiin ja perusoikeuksien rajoituksia lievennettäisiin nykyistä sääntelyä täsmentämällä sekä lieventämällä mahdollisuuksia rajavyöhykeluvan saamiseen.” – Lupien ehdoton epääminen ei vastaa sitä henkeä, missä laki aikanaan säädettiin, ja se loukkaa raja-alueilla asuvien ihmisten perusoikeuksia.

Käytännössä marjastuksen rajavyöhykelupien epääminen on johtanut marjamaiden ja laajemminkin luonnon vuotuisen tuotannon vajaakäyttöön sekä paikallisten asukkaiden oikeuksien loukkaamiseen. Aikaisempi käytäntö, jolla paikalliset ihmiset saivat käydä poimimassa asuinpaikkojensa läheisyydestä marjoja, osoittautui hyväksi ja toimivaksi. Sen muutos hallinnollisella päätöksellä on tapahtunut ilman, että asiasta olisi neuvoteltu paikallisten asukkaiden kanssa, ja se on myös vastoin rajavartiolain henkeä.

Kyse on siitä, että aikaisemmin luonnosta luonnon lähellä elävien ihmisten ikiaikaiset oikeudet ja luvat on päätetty evätä. Marjastuksen lisäksi ihmiset ovat voineet myös kalastaa ja kerätä muita luonnontuotteita rajavyöhykealueella. Varsinkin pohjoisilla alueilla marjastus ja kalastus sekä luonnontuotteiden monimuotoinen kerääminen kotitarpeisiin ja tarvittaessa tilanteen mukaan myyntiinkin ovat tärkeä osa toimeentuloa ja elämää kokonaisuudessaan.

Alueet Lapissa Venäjän rajan läheisyydessä ovat todella harvaan asuttuja, ja kyse ei ole suuresta määrästä ihmisiä, jotka näitä lupia edes hakevat. Mutta luvat ovat sitä merkittävämpi osa heidän elämäänsä. Kyse on myös saamelaisen alkuperäiskulttuurin vaalimisesta.

Ministeri perusteli aiempaan kirjalliseen kysymykseeni antamassaan vastauksessa mm. seuraavasti: ”Rajavyöhykelupien myöntämisperusteiden tarkistaminen on yksi kustannustehokas keino rajojen valvonnan tehostamiseksi muiden resurssien supistuessa. Rajavyöhykkeellä ja siellä liikkumisen rajoittamisella mahdollistetaan rajajärjestyksen valvominen ja rajaturvallisuuden ylläpitäminen kaikissa oloissa.”

Vastauksesta välittyy mielikuva, että marjastajat olisivat jotenkin vaarantaneet rajajärjestystä ja rajaturvallisuutta. Onko tällaisesta mitään näyttöä? Tietääkseni marjastajat ovat toimineet rajavyöhykkeellä asiallisesti ja yksinomaan marjanpoiminnan tarkoituksessa. Ei ole myöskään tasapuolista, että hirvenpyytäjät saavat rajavyöhykeluvan, mutta marjastajat eivät.

Paikalliset ihmiset eivät ole aiheuttaneet rajavartiostolle lisätöitä. Päinvastoin paikalliset ihmiset ovat samalla suorittaneet omalla läsnäolollaan rajanvalvontaa ilman korvausta. Paikallisten ihmisten luonnossa kulkemisesta ei ole aiheutunut haittaa, vaan päinvastoin siitä olisi yhteiskunnallemme jatkossakin enemmän hyötyä kuin haittaa. Lainkuuliaisten marjastajien asiallinen toiminta rajavyöhykkeellä ei vaaranna rajajärjestystä eikä turvallisuutta raja-alueella. 

Rajavyöhykelupien myöntämistä ohjaava määräys on päättymässä tämän vuoden syksyllä. Olisi tärkeää valmistella uusi määräys, joka mahdollistaisi paikallisten asukkaiden oikeuden saada rajavyöhykelupia myös marjastukseen ja sienestykseen. Kyse ei ole laajamittaisesta toiminnasta, mutta sillä on suuri merkitys niille ihmisille, jotka elävät rajan läheisyydessä ja joilla on hankala lähteä kotoaan kauemmas marjastamaan, kun lähistöllä olisi hyviä marjamaita käytettävissä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aiotaanko uusi rajavyöhykelupien myöntämistä koskeva määräys valmistella siten, että paikallisten ihmisten oikeudet ja mielipiteet huomioidaan, ja tullaanko valmistelussa käyttämään poliittista ohjausta, jotta aikaisempaan käytäntöön marjanpoiminnan osalta voitaisiin palata?

Helsingissä, 9. päivänä helmikuuta 2019

Eeva-Maria Maijala /kesk

15.04.2019Eeva-Maria Maijalan työ eduskunnassa päättyi
24.01.2019Maijala jätti kirjallisen kysymyksen liharuokien harhaanjohtavasta markkinoinnista
18.01.2019Maijala tyytyväinen ahmanpyynnin jatkumiseen
09.01.2019Maijala vaatii muutoksia rajavyöhykelupiin
26.10.2018Maijala: Maastomönkijän tiekäyttö sallittava poronhoitotöissä
27.09.2018Maijala: Uuden eläinsuojelulain mahdollistettava koirien ulkona pitäminen
14.09.2018Maijala tyytyväinen riistanhoitomaksun alenemiseen
29.08.2018Maijalan kannanotto esitykseen valtion budjetiksi
27.06.2018Maijala sai Lasse Virén -palkinnon
21.06.2018Maijala ihmettelee Kittilän luottamushenkilöiden hyllyttämistä

Siirry arkistoon »