Yhteystiedot

Eeva-Maria Maijala
em.maijala@gmail.com
puh. 050 512 0529

Uutiset

15.4.2019Eeva-Maria Maijalan työ eduskunnassa päättyiLue lisää »24.1.2019Maijala jätti kirjallisen kysymyksen liharuokien harhaanjohtavasta markkinoinnistaLue lisää »18.1.2019Maijala tyytyväinen ahmanpyynnin jatkumiseenLue lisää »

Maijala tyytyväinen riistanhoitomaksun alenemiseen

14.09.2018

Maijala tyytyväinen nuorten riistanhoitomaksun alentamiseen
 
Kansanedustaja Eeva-Maria Maijala (kesk.) kannattaa esitystä riistanhoitomaksun alentamisesta alle 20-vuotiailta. Hallitus on antanut asiasta esityksen eduskunnalle.
 
– Esityksellä valtiovalta haluaa kannustaa nuoria mukaan metsästysharrastuksen pariin ja liikkumaan luonnossa. On tärkeää, että metsästyksessä saadaan olla jo nuorena mukana. Metsästysharrastuksen kautta moni nuori tulee osaksi oman kotiseudun yhteisöjä. Etenkin nuorten miesten syrjäytymistä voidaan suurestikin ehkäistä, kun päästään mukaan hirvi- ja muihin metsästysporukoihin.
 
– Maa- ja metsätalousministeriö on ilmoittanut pitävänsä tärkeänä, että jokainen riistanhoitoyhdistys järjestää kursseja metsästyksestä kiinnostuneille. Tätä tavoitetta edistää se, että metsästyksestä kiinnostuneita on runsaasti ja että myös uusia sukupolvia kannustetaan mukana metsästysharrastuksen pariin. Samalla edistetään luonnon monimuotoisuuden säilymistä.
 
Asiaa koskeva Maa- ja metsätalousministeriön tiedote löytyy ministeriön sivuilta:

https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/nuorten-riistanhoitomaksu-alenee-20-euroon

15.04.2019Eeva-Maria Maijalan työ eduskunnassa päättyi
24.01.2019Maijala jätti kirjallisen kysymyksen liharuokien harhaanjohtavasta markkinoinnista
18.01.2019Maijala tyytyväinen ahmanpyynnin jatkumiseen
09.01.2019Maijala vaatii muutoksia rajavyöhykelupiin
26.10.2018Maijala: Maastomönkijän tiekäyttö sallittava poronhoitotöissä
27.09.2018Maijala: Uuden eläinsuojelulain mahdollistettava koirien ulkona pitäminen
14.09.2018Maijala tyytyväinen riistanhoitomaksun alenemiseen
29.08.2018Maijalan kannanotto esitykseen valtion budjetiksi
27.06.2018Maijala sai Lasse Virén -palkinnon
21.06.2018Maijala ihmettelee Kittilän luottamushenkilöiden hyllyttämistä

Siirry arkistoon »