Yhteystiedot

Eeva-Maria Maijala
em.maijala@gmail.com
puh. 050 512 0529

Uutiset

15.4.2019Eeva-Maria Maijalan työ eduskunnassa päättyiLue lisää »24.1.2019Maijala jätti kirjallisen kysymyksen liharuokien harhaanjohtavasta markkinoinnistaLue lisää »18.1.2019Maijala tyytyväinen ahmanpyynnin jatkumiseenLue lisää »

Maijalan kannanotto esitykseen valtion budjetiksi

29.08.2018

Kansanedustaja Eeva-Maria Maijala (kesk.) toteaa tänään julkaistusta valtion budjettiesityksestä seuraavaa:

Hallituksen budjettiesityksessä on monia hyviä esityksiä, joissa keskustalainen poliittinen tahto näkyy selvästi. Etenkin maatalouden vaikeudet on nyt tunnistettu ja niihin halutaan vastata.

Kuluneen vaalikauden aikana hallituspuolueita on syytetty siitä, että olemme tehneet kovia ja kipeitä leikkauksia. Tottahan se onkin, että osa päätöksistä on ollut hyvin vaikeita, ja aina täytyy voida tarkastella tehtyjä päätöksiä myös kriittisesti. Kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä ei tule enää kuormittaa.

Nyt tehty budjettiesitys sisältää monia parempaan oikeudenmukaisuuteen tähtääviä päätöksiä. Esimerkiksi pienituloisten perheiden etuuksia nostetaan, lapsiperheiden kotipalveluun ja lastensuojeluun annetaan lisää rahaa. Kaikkein pienituloisimpien ansiotuloverotusta kevennetään ja takuueläkettä nostetaan.

Pidän tärkeänä myös sitä, että rintamaveteraaneille mahdollistetaan samat kotona asumista tukevat palvelut kuin sotainvalideille. Nyt on käsillä viimeiset ajat, jolloin voimme maksaa kunniavelkaamme sotiemme veteraaneille.

Suomalainen maatalous on ollut vaikeuksissa jo pitkään. Viime kesän kuivuus heikensi jo ennestään heikossa asemassa olevien maanviljelijöiden tulevaisuudennäkymiä. Budjettiesitys sisältää nyt 90 miljoonan euron kriisipaketin. Maatalouden kannattavuuden ongelmat eivät toki tällä ratkea, mutta suunta on oikea.

Täytyy muistaa, ettei kyse ole vain maanviljelijöiden ja muiden alkutuottajien elinkeinon tukemisesta. Kyse on kansallisesta edusta – siitä, että varmistamme suomalaisen elintarviketuotannon jatkuvuuden.

Maaseudulle tärkeitä päätöksiä ovat myös kyläkauppatuen palauttaminen ja alueellisen kuljetustuen korottaminen.

Lisäksi saamelaisten totuus- ja sovintokomission perustamiseen ja työhön varaudutaan puolentoista miljoonan euron määrärahalla. Toivon, että tässä työssä otetaan huomioon kaikkien eri saamelaisryhmien kokemukset sekä metsälappalaisten asema.

15.04.2019Eeva-Maria Maijalan työ eduskunnassa päättyi
24.01.2019Maijala jätti kirjallisen kysymyksen liharuokien harhaanjohtavasta markkinoinnista
18.01.2019Maijala tyytyväinen ahmanpyynnin jatkumiseen
09.01.2019Maijala vaatii muutoksia rajavyöhykelupiin
26.10.2018Maijala: Maastomönkijän tiekäyttö sallittava poronhoitotöissä
27.09.2018Maijala: Uuden eläinsuojelulain mahdollistettava koirien ulkona pitäminen
14.09.2018Maijala tyytyväinen riistanhoitomaksun alenemiseen
29.08.2018Maijalan kannanotto esitykseen valtion budjetiksi
27.06.2018Maijala sai Lasse Virén -palkinnon
21.06.2018Maijala ihmettelee Kittilän luottamushenkilöiden hyllyttämistä

Siirry arkistoon »