Yhteystiedot

Eeva Maria Maijala 050 512 0529 eeva-maria.maijala@eduskunta.fi

eduskunta-avustaja Janne Kaisanlahti (09) 432 4098

Uutiset

24.1.2019Maijala jätti kirjallisen kysymyksen liharuokien harhaanjohtavasta markkinoinnistaLue lisää »18.1.2019Maijala tyytyväinen ahmanpyynnin jatkumiseenLue lisää »9.1.2019Maijala vaatii muutoksia rajavyöhykelupiinLue lisää »

Maijala: Työ Tenojoen tilanteen parantamiseksi kesken

06.03.2018

Kansanedustaja Eeva-Maria Maijala (kesk.) on erittäin tyytyväinen, että Tenon kalastussääntöä ollaan nyt korjaamassa. Viime kesä oli monelle Utsjoen yrittäjälle katastrofi ja hyvin moni kalastaja oli pettynyt, kun eivät päässeet Tenolle. Nyt lupien myyntiä ja hinnoittelua ollaan korjaamassa oikeaan suuntaan.

Maijala muistuttaa kuitenkin, että työ tilanteen parantamiseksi on edelleen kesken ja nyt otetaan vasta ensimmäinen askel tilanteen parantamiseksi.

– Esityksessä kalastuslupien myymisestä perittävää maksua sekä saalisrekisteriin toimitettavia tietoja koskevia säännöksiä muutettaisiin. Lisäksi alle 18-vuotiaille voitaisiin myöntää matkailukalastuslupa hyvin edullisesti tai maksutta. Jatkossa lupia voidaan myydä paremmin alueella ja myynti mahdollistaa myös ryhmien saapumisen.

Esityksen tarkoituksena on yhtenäistää kalastuslupien myyntimaksun määrää sekä parantaa saalistietojen luotettavuutta. 

– Nämä esitykset ovat kannatettavia. Kalastuslupien hinnoitteluun liittyvillä muutoksilla joustavoittavat erityisesti lapsille myönnettävien lupien hinnoittelua ja parantavat perheiden mahdollisuuksia kalastusmatkailuun.

– Paikallisten asukkaiden näkemysten kuuleminen ja kuunteleminen on otettava aidosti kaiken Tenojoen kalastusta koskevan säädösvalmistelun perustaksi. Asia on tärkeä niin saamelaiskulttuurin piirissä toimivien kuin muidenkin osakkaiden kannalta.

– Paikalliset näkökulmat on otettava huomioon mm. rajoittamalla yhdelle luvanostajalle myytävien lupien määrä enintään 20 lupaan kalastuskauden aikana sekä palauttamalla paikkakuntalaisten verkkopyyntien vuorokausien määrä edellisen sopimuksen mukaiselle tasolle.

Maijala myös kysyy, että minne ovat jääneet luvatut lohen seurantakamerat? Lisäksi esityksessä ei ole mainintaa ns. Venäjän lohen poistamisesta. Paikallisten oikeuksia tulee nyt korjata muutenkin ja kiireellisin asia on Kalastuslain 10 §, jossa säädellään paikallisten oikeudesta kalastaa valtion virtavesillä.

24.01.2019Maijala jätti kirjallisen kysymyksen liharuokien harhaanjohtavasta markkinoinnista
18.01.2019Maijala tyytyväinen ahmanpyynnin jatkumiseen
09.01.2019Maijala vaatii muutoksia rajavyöhykelupiin
26.10.2018Maijala: Maastomönkijän tiekäyttö sallittava poronhoitotöissä
27.09.2018Maijala: Uuden eläinsuojelulain mahdollistettava koirien ulkona pitäminen
14.09.2018Maijala tyytyväinen riistanhoitomaksun alenemiseen
29.08.2018Maijalan kannanotto esitykseen valtion budjetiksi
27.06.2018Maijala sai Lasse Virén -palkinnon
21.06.2018Maijala ihmettelee Kittilän luottamushenkilöiden hyllyttämistä
18.06.2018Maijala tyytyväinen liikennepalvelulain muutokseen

Siirry arkistoon »