Yhteystiedot

Eeva Maria Maijala 050 512 0529 eeva-maria.maijala@eduskunta.fi

eduskunta-avustaja Janne Kaisanlahti (09) 432 4098

Uutiset

24.1.2019Maijala jätti kirjallisen kysymyksen liharuokien harhaanjohtavasta markkinoinnistaLue lisää »18.1.2019Maijala tyytyväinen ahmanpyynnin jatkumiseenLue lisää »9.1.2019Maijala vaatii muutoksia rajavyöhykelupiinLue lisää »

Maijala esittää Vuotoksen kansallispuiston perustamista

13.02.2018

Kansanedustaja Eeva-Maria Maijala (kesk.) kerää eduskunnassa nimiä toimenpidealoitteeseen Vuotoksen kansallispuiston perustamiseksi Itä-Lappiin. Tällä tavalla vuosikymmeniä kestänyt taistelu mm. tekoaltaaksi suunnitellun alueen käytöstä saataisiin päätökseen.
Toimenpidealoite, joka sisältää Maijalan näkemyksen ja perustelut asiasta seuraa alla. 
---

TOIMENPIDEALOITE

Vuotoksen kansallispuiston perustamiseksi

Eduskunnalle

Keskustelu ja poliittinen taistelu ns. Vuotoksen tekoaltaan rakentamisesta Itä-Lappiin kesti yli 50 vuotta. Pitkä prosessi nostatti paljon vahvoja mielipiteitä puolesta ja vastaan, riitautti seutukunnan väestöä ja esti alueen kehittämisen muuhun käyttöön.

Korkein hallinto-oikeus katsoi joulukuussa 2002 vuosikirjaratkaisussaan 2002:86 altaan vaikutusten olevan vesilaissa tarkoitettuja huomattavia ja laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa ja vesiluonnossa ja sen toiminnassa, mikä muodosti ehdottoman luvanmyöntämisesteen. Hanketta Vuotoksen tekoaltaan rakentamiseksi kuitenkin jatkettiin. Myöhemmin tehtiin esityksiä hieman pienemmän, ns. Kemihaaran monikäyttöaltaan rakentamisesta. Sen aiheuttamat ongelmat olisivat keskeisiltä osiltaan olleet samat kuin Vuotoksen. Valtioneuvosto hylkäsi Lapin liiton hakemuksen Naturasta poikkeamiseksi Kemihaaran allasta varten 1.2.2018.

Mahdollisen Vuotoksen/Kemihaaran altaan vaikutusalue olisi olennaisesti koskettanut Pelkosenniemen ja Savukosken kunnissa Natura 2000 -suojelualuetta. Näiden alueiden luontoarvojen takia Vuotoksen tekoallas jäi rakentamatta. Tekoaltaan rakentaminen olisi vaikuttanut myös alueen vesistön laatuun, kalastukseen ja kalastusmatkailuun sekä alueen porotalouteen heikentävästi.

Koska kyseisten alueiden hukuttaminen ei ole enää mahdollista, on kaikkien toimijoiden katsottava nyt eteenpäin. Minkäänlaista luontomatkailua alueelle ei ole voinut sen poikkeuksellisesta luonnonkauneudesta huolimatta kehittää. Nyt on kuitenkin sen aika. Kansallispuisto säilyttäisi alueen keskeiset luontoarvot tuleville sukupolville mahdollistaen samalla alueen elinkeinoelämän ja työllisyyden kehittämisen. Yleensäkin Lapin kesämatkailun kehittäminen on nyt Lapin matkailutoimijoiden keskeinen tavoite.

Kemihaaran suot Natura 2000 -aluetta on kuvailtu Natura -tietolomakkeessa: ”Kemihaaran alue on luonnoltaan erityisen monipuolinen ja rikas. Keskeisiä luonnonelementtejä alueella on Kemijoki, Vuotosjoki haaroineen, purot, aapasuot, tulvaniityt ja -metsät.” 

Kansallispuisto ei vaatisi uusien alueiden suojelemista, koska kyseiset alueet siis jo kuuluvat suojelun piiriin. Korkeintaan käytännön syistä pieniä alueita voitaisiin yhdistää kansallispuiston yhteyteen sen käytön helpottamiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotan, 

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin Vuotoksen kansallispuiston perustamiseksi Natura 2000 -ohjelmaan kuuluvien Kemihaaran soiden sekä tarvittaessa niiden välittömässä läheisyydessä sijaitseville alueille.

Helsingissä, 13. päivänä helmikuuta 2018

Eeva-Maria Maijala /kesk

24.01.2019Maijala jätti kirjallisen kysymyksen liharuokien harhaanjohtavasta markkinoinnista
18.01.2019Maijala tyytyväinen ahmanpyynnin jatkumiseen
09.01.2019Maijala vaatii muutoksia rajavyöhykelupiin
26.10.2018Maijala: Maastomönkijän tiekäyttö sallittava poronhoitotöissä
27.09.2018Maijala: Uuden eläinsuojelulain mahdollistettava koirien ulkona pitäminen
14.09.2018Maijala tyytyväinen riistanhoitomaksun alenemiseen
29.08.2018Maijalan kannanotto esitykseen valtion budjetiksi
27.06.2018Maijala sai Lasse Virén -palkinnon
21.06.2018Maijala ihmettelee Kittilän luottamushenkilöiden hyllyttämistä
18.06.2018Maijala tyytyväinen liikennepalvelulain muutokseen

Siirry arkistoon »