Yhteystiedot

Eeva-Maria Maijala
em.maijala@gmail.com
puh. 050 512 0529

Uutiset

15.4.2019Eeva-Maria Maijalan työ eduskunnassa päättyiLue lisää »24.1.2019Maijala jätti kirjallisen kysymyksen liharuokien harhaanjohtavasta markkinoinnistaLue lisää »18.1.2019Maijala tyytyväinen ahmanpyynnin jatkumiseenLue lisää »

Hiilen energiakäyttö kielletään

Torstai 21.2.2019 klo 12:33

Eduskunnassa käsiteltiin eilen lakiesitystä hiilen energiakäytön kieltämiseksi vuodesta 2029 alkaen. Esitys, kun se hyväksytään, tulee olemaan varmasti yksi tämän vaalikauden merkittävimmistä päätöksistä. Kyse on todella merkittävästä askeleesta ilmastopolitiikkamme parantamiseksi ja yleensä ottaen kotimaisen energiantuotannon edistämisen suhteen. 
Samassa yhteydessä keskustellaan myös siitä, tulisiko turpeen käyttö lopettaa. Turve on kuitenkin kotimainen raaka-aine. Monessa polttolaitoksessa ollaan jo siirtymässä siihen, että olisi yhä enemmän ja enemmän puuta käyttäviä polttolaitoksia, joissa tarvitaan turvetta vähemmän ja vähemmän. Turpeen osalta on kuitenkin muistettava se, että se on kotimaista raaka-ainetta. Se on lähellä ja se on meillä varmuusvarastoa, huoltovarmuustekijä.
Meillä on säätilankin suhteen erilaisia vuosia, märkiä ja kuivia. Tärkeintä on, että polttolaitoksemme tuottaisivat energiaa, joka tuottaa hiiltä ja päästöjä mahdollisimman vähän ilmaan. Välillä turve on jopa hyvä asia siinä puun seassa, että saataisiin korkealaatuista, hyvää lämpöä ja energiaa. Jos me nyt kieltäisimme turpeen käyttämisen energiantuotannossa, se voisi olla Suomelle aika kohtalokasta. Huoltovarmuutemme voi tarvita sitä tulevaisuudessa.
Energia-asioissa meidän tulee myös muistaa tutkimukseen panostaminen. Siihen on varattava määrärahoja ja resursseja koko ajan enemmän. Suomessa on kehitelty erilaisia energiantuotantomenetelmiä, hyvin uudenlaisiakin. Niitä tulisi vain kehittää yhä enemmän. Uskon, että parinkymmenen vuoden päästä Suomessa energiantuotanto on kehittynyt valtavasti eteenpäin ja me nauramme tämän päivän polttomoottoreille ja monelle muulle sellaiselle asialle, mitkä meistä ovat nyt välttämättömiä. Nykyisestä tietotaidosta, mitä meillä on jo olemassa ja työn alla esimerkiksi Lappeenrannan korkeakoulussa, tulee varmasti Suomelle uusi Nokia. Meidän täytyy vain satsata näihin hyvin paljon resursseja ja rahaa.
Sain mahdollisuuden tutustua Helsingissä Helenin energiatoimintoihin. Olin yllättänyt siitä, kuinka paljon Helsingissä on mahdollisuuksia. Helsingissä on valtavasti kehittämismahdollisuuksia energian keräämisessä ja kierrätyksessä erityisesti kesällä. Kuinka paljon Helsingissä tuleekaan hukkalämpöä! Täällä on paljon vielä tehtävissä, ja on todellakin hyvä ja vähintä, että kivihiilen käytöstä luovutaan tulevaisuudessa myös Helsingissä. On herättänyt todella paljon huomiota, että maamme pääkaupunki nojaa niin paljon kivihiilen varaan.
Onhan Helsingissäkin valtavasti mahdollisuuksia tuottaa energiaa ihan uusillakin menetelmillä. Loppujen lopuksi asumiseenhan kuluu meillä energiasta suurin osa. Pohjoisessa me varmasti tulemme jatkossakin puulla lämmittämään ja tarvittaessa vähän käytämme turvetta siihen kaverina, mutta Suomessa on erilaisia alueita, ja pääkaupunkiseudulle on löydettävissä erilaisia vaihtoehtoja lisää.
Kokonaisuudessaan: käytetään kotimaisia raaka-aineita ja sidotaan se hiili, mitä me päästämme ilmaan omilla toiminnallamme, eli lisätään metsien kasvatusta, kasvua ja käytetään puuta. Se on myös ympäristöteko.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: hiilivoima, energia, eduskunta, turve, energiantuotanto

Uusi ympäristönsuojelulaki

Tiistai 18.2.2014 klo 11:23

Viime viikolla eduskunnassa aloitettiin käsittely uudesta ympäristönsuojelulaista. Kyse ei ole mistään osittaisuudistuksesta, vaan koko laki on tarkoitus säätää uudelleen.

Edellinen ympäristönsuojelulaki on vuodelta 2000, eli ei kovin vanha, muuta kuitenkin esitystä uudeksi ympäristönsuojelulaiksi on valmisteltu pitkään. Hyvä niin, mutta minusta tuntuu, että sitä olisi tullut valmistella vielä vähän lisääkin. 

Ehkä eniten keskustelua herättävä kohta on uuden lain 13 § Turvetuotannon sijoittaminen. Hallitus esittää pykälän 1 momentiksi: ”Turvetuotannon sijoittamisesta ei saa aiheutua valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävän luonnonarvon turmeltumista. Arvioitaessa luonnonarvon merkittävyyttä otetaan huomioon sijoituspaikalla esiintyvien lajien ja luontotyyppien uhanalaisuus sekä esiintymän merkittävyys ja laajuus. Luonnonarvon merkittävyyttä arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon sijoituspaikan merkitys sen ulkopuolella olevalle luonnolle ja sen toiminnalle. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin luonnonarvon merkittävyyden arvioinnissa huomioon otettavista seikoista.”

Kiittelin eduskunnassa puheenvuorossani ympäristöministeriä, että hän saattoi antaa tässä asiassa hieman periksi ja luontoarvoja koskeva säännös kohdistuu ainoastaan turvetuotantoon. Tosin voisi pohtia, onko turvetuotannonkaan luontoarvojen paikka tässä laissa? Nimittäin ympäristönsuojelulaki on enemmänkin ns. pilaamislaki ja luonnonsuojelulaki on kohdesuojelulaki. Näin ollen luontoarvoasia kuuluisi mielestäni käsiteltäväksi ennemminkin luonnonsuojelulaissa kuin ympäristönsuojelulaissa.

Vihreiden tavoitehan on, että turvetuotanto pitäisi saada loppumaan koko maasta. Tästä huolimatta toivon, että turvetuotannon lupamenettelyä tulee nopeuttaa eikä turvetuotantoa tule ideologisilla syillä vaikeuttaa.

Käsiteltäessä luontoarvoja ja valtiovallan estäessä sillä perusteella maankäyttöoikeuden käyttöä, on mielestäni kyse perustuslaillisesta omistusoikeudesta. Tällaisen oikeuden käytön kieltäminen tulisi aina olla korvattavaa, ja korvattavat asiat ovat tähän asti kuuluneet luonnonsuojelulakiin. Tulisiko tähän uuteen ympäristönsuojelulakiin lisätä korvausasia? Tässä lakiesityksessä ei nimittäin ole korvauspykälää ollenkaan – vai tulisiko koko asia siirtää valmisteilla olevaan luonnonsuojelulakiin? Toivon, että perustuslakivaliokunta antaa lausunnon siitä, onko ympäristönsuojelulain luontoarvoilla oikeus ilman korvausta puuttua ihmisten omistusoikeuteen.

Toinen keskustelua herättävä kohta on ympäristönsuojelulain mukaisen valvonnan oikea mitoitus. Esityksen mukaan ympäristönsuojelun valvontaa lisätään ja se rahoitetaan uusilla valvontamaksuilla. Valvontaohjelmia ei ole määritelty tarkemmin tässä laissa, mutta niiden ei tulisi vaikeuttaa yritystoimintaa enää nykyistä enemmän. Jo nykyinenkin valvonta aiheuttaa kalleudellaan ja hitaudellaan ylitsepääsemättömiä vaikeuksia monille yrityksille.

Suomessa suurin osa ympäristöluvista on maatalouden karjarakennuksille myönnettyjä lupia. Suomessa on määritelty luvitettavaksi paljon pienemmät karjarakennukset kuin esimerkiksi Ruotsissa, jonka vuoksi on asetuksen muokkausvaiheessa kiinnitettävä huomiota lupien järkevöittämiseen. Pelkkä ilmoitusmenettely riittäisi mielestäni monessa sellaisessa tilanteessa, joissa nyt vaaditaan ympäristölupaa.

Lupa-asioiden ja niiden valvonnan maksuineen tulee keskittyä suurimpiin yksiköihin ja niiden ongelmiin. Rahkeemme eivät nykymuodossa riitä, ja lupien myöntö ja valvonta eivät toimi riittävästi, ellemme löydä todellisia valvonnan tarpeessa olevia kohteita. Se on hyvä, että valtion vastuulla olevia tehtäviä voidaan siirtää nyt kunnille. Toivottavasti tätä saadaan toimimaan. Tämä lisäisi kansanvaltaa ja vahvistaisi paikallista asiantuntemusta ja nopeuttaisi asioiden käsittelyä.

Uuden ympäristönsuojelulain lähetekeskustelussa Vihreiden kansanedustaja Satu Haapanen hyökkäsi voimakkaasti Keskustaa vastaan ja syytti, että puolueen edustajat vähät välittävät luonnon monimuotoisuudesta ja luontoarvoista. Luultavasti häntä ärsytti se, että eräät Keskustan kansanedustajat puolustivat turvetuotantoa.

Huomautin tähän, että Keskustalle jos mille puolueelle on tärkeätä vaalia luonnon monimuotoisuutta. Meistä monet ovat kotoisin maalta tai asuvat siellä edelleen hankkien elantonsa alkutuotannon parista. Sellainen ihminen, joka elää luonnosta, ei halua luontoa vahingoittaa. Silloin hän vahingoittaisi itseään. Itse liikun paljon mm. hillasoilla ja olen saanut osallistua moniin Suoseuran järjestämiin tilaisuuksiin, niin että suomalaisen suoluonnon vaaliminen on minulle tärkeä asia. Turpeen käytön täysi kieltäminen vain ei mielestäni ole tällä hetkellä järkevää politiikkaa eikä todellakaan välttämätöntä suoluonnon säilymisen kannalta.

Viittasin puheenvuorossani myös Santeri Alkioon, joka on opettanut meille, että jättäkää maa lapsillenne paremmassa kunnossa kuin olette sen itse saaneet. Vihreiden Oras Tynkkynen totesi tähän, että: ”Se, mitä Santeri Alkio on menneinä vuosikymmeninä kirjoittanut, ei valitettavasti yhtään eliölajia sukupuutolta pelasta.”

Ei tietenkään Alkion tekstit sinällään ketään pelasta, mutta jos hänen edustamansa ideologia on keskeisesti mukana puolueen päätöksenteossa, niin se vaikuttaa puolueen ajamaan politiikkaan. Sillä politiikka tarvitsee aina ideologisen perustan, johon ankkuroitua. Muuten se muuttuu vain lyhytnäköiseksi toiminnaksi ja oman edun tavoitteluksi. 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: ympäristönsuojelulaki, turve

Turvemaiden raivauskielto ollaan kumoamassa EU:ssa

Torstai 24.1.2013 klo 18:10

Keskustan europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäki ilmoitti tänään, että EU:n parlamentin maatalousvaliokunta esittää komission turvemaiden raivauskieltoa koskevan esityksen kumoamista. Tämä on Suomen maataloudelle tärkeä voitto.
 
Olen todella iloinen tästä päätöksestä, sillä Suomen eduskunnasta esitys lähti eteenpäin meille kielteisenä. Mm. ympäristövaliokunta, jossa istun, äänesti turvemaiden raivauskiellon puolesta.
 
Hyvin moni lappilainen maanviljelijä otti yhteyttä minuun ja muihin päättäjiin, jotta tämä järjetön esitys saataisiin kaadettua. Kiitos pohjoisen viljelijöille, teidän tekemänne vaikutustyö ei mene hukkaan.
 
Raivauskieltoa perusteltiin sillä, että avoin turvepelto luovuttaa ilmastoon paljon hiiltä. Omalta osaltani perustelin asiaa eteenpäin sillä, että turvepellot ovat yleensä nurmiviljelyssä. Nurmipellot uusitaan keskimäärin joka viides vuosi ja ovat silloin noin 1 kk avoimena ja luovuttavat hiiltä. Ja kaiken muun ajan nurmi sitoo hiiltä. Turvepellot ainakin minun laskelmieni mukaan siis parantavat ilmaston hiilitasapainoa.

Turvemaita on peltona koko Euroopassa lähinnä vain Pohjois-Suomessa. Pohjoisen tilat olivat todella huolissaan tarvitsemastaan lisämaasta mm. karjanlannan levittämiseen lähelle talouskeskusta. Onneksi tässä tapauksessa näyttää järki voittavan.
 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: turve, raivaus, EU

Radiopakinani 30.11.2012

Perjantai 30.11.2012 klo 11:46

Pidin tällaisen radiopakinan tänään Lapin radiossa.

Täällä eduskunta ja Eeva-Maria Maijala Tänään aiheinani ovat Turvemaiden pellonraivaus ja asuntojen energiatodistus.

Olen ympäristövaliokunnan jäsen ja meillä ympäristövaliokunnassa on nyt työn alla monia meille lappilaisille tärkeitä asioita. Ensinnäkin turvemaiden raivaamisen kieltäminen. Hallitus on jättänyt esityksen, jonka mukaan orgaanisten maiden eli turve- ja multamaiden raivaaminen ja sen ensikyntö on kiellettävä heti, koska se joidenkin tutkimusten mukaan aiheuttaa kohtuuttomia hiilipäästöjä ilmastoomme.

Tässä tilanteessa on kyllä ympäristöä haittaavat päästöt ja päätöksen muut vaikutukset ympäristöllemme menneet aivan sekaisin. Ilmastoamme ei todellakaan pelasteta kieltämällä meiltä lappilaisilta uusien peltojen raivaamisen. Raivaamiskielto vaarantaisi monen Lapin maatilan tulevaisuutta. Pelloksi sopivia turvemaita on koko Euroopassa käytännössä vain meillä Pohjois- Suomessa. Meillä Lapissa moni kehittyvä tila tarvitsee lisää peltopinta-alaa läheltä tilakeskusta. Erityisesti sukupolvenvaihdostilanteissa ja karjatilojen laajentuessa tarvitaan lisää peltoa.

Täysin käsittämätöntä on myös, että jo aikaisemmin maatalouskäytössä olleita peltoja, mutta nyt tukien ulkopuolella olevia vanhoja jänkäpeltoja ei saisi ottaa uudelleen viljelyyn. Ympäristövaliokunnassa hävisimme äänestyksen, eli ympäristövaliokunnan enemmistö oli sitä mieltä, että ilmaston pelastamisen vuoksi ei vuonna 2012 tai sen jälkeen saa raivata enää yhtään turva- ja multamaan eli orgaanisen maan peltoa. Maa- ja metsätalousvaliokunnassa kävi paremmin ja äänestyksessä hallituksen esityksen takana oli vain yksi vihreä kansanedustaja.

Nämä kaksi valiokuntaa antoivat lausuntonsa Suurelle valiokunnalle, joka lausuu ääneen sitten ratkaisun. Suuri valiokunta jätti asian pöydälle viime perjantaina, asiaa käsiteltiin uudelleen keskiviikkona – ja pöydälle. Saa nähdä miten sille käy tänään. Asian ratkaisuun vaikuttavat paljon pohjoissuomalaisten maanviljelijöiden esittämät kannanotot. eikä se ole muuten yksi tai kaksi, ei edes kaksikymmentä viestiä ,jonka minäkin olen teiltä lappilaiset saanut tästä asiasta. Samanlaista painetta on osoitettu kaikille päätöksen tekoon osallistujille - Hyvä.

Eihän tämä ihan lopullinen päätöksen teko tälle EU-asialle ole, mutta kyllä Suomen omalla kannalla on tämän asian ratkaisussa suuri vaikutus. Kuka meidän etujamme ja asioitamme hoitaa, ellemme me suomalaiset itse? Toivon, että tämän turvepeltoasian kanssa voittaa järki.

Toinen ympäristövaliokunnassa käsittelyssä oleva ajankohtainen iso asia on energiatodistukset. Taustana tälle kaikelle on tietenkin direktiivi, jonka mukaan rakennusten energiatehokkuudesta tulee laatia energiatodistus. Tavoite on hieno, että ostaja ja vuokraaja voi parantaa rakennusten energiatehokkuuden vertailua. Mutta järki hoi... Esityksen mukaan kaikille myytäville ja vuokrattaville asunnoille tulee laatia laskennallinen energiatodistus.

Vähintä tässä tilanteessa olisi se, että todistuksen tulisi perustua todelliseen eikä konsultin tekemään laskennalliseen energian kulutukseen. Asia on herättänyt paljon keskustelua. Tutustuttuani asian valmisteluun viime keväänä, jätin ympäristöministeriöön lausuntoni, jossa toin esille valmistelussa olleen esityksen järjettömyyden erityisesti meille harvaan asuttujen alueiden asukkaille. Esitys muuttui onneksi hieman, ennen kuin se tuli nyt eduskuntakäsittelyyn.

Nyt työn alla olevan esityksen mukaan Energiatodistus tulee olla kaikista myytävistä tai vuokrattavista asunnoista, mutta nyt on lakiesityksessä mukana selvä helpotus. Lakiesitys sisältää mahdollisuuden kevennettyyn energiatodistusmenettelyyn, joka riittää kun on kyse maksimissaan kahdesta asuinhuoneistosta. Tällöin huoneiston arvo tulee olla kuitenkin vähäinen tai tulee olla muu erityisen perusteltu syy. Mikä? en tiedä vielä. Konsultin tekemä laskennallinen todistus maksaa noin 500€, kulutukseen perustuva todistus maksaisi vain noin 50 €. Kevennetyn menettelyn todistuksen voinee omistaja kirjoittaa itse valmiille pohjalle.

Tästä energiatodistusasiasta tullaan käymään valiokunnassamme ja myöhemmin eduskunnan istunnossa varmasti värikäs keskustelu. Toivottavasti saamme päätökseen mukaan maalaisjärkeä ja saamme muokattua päätöksen, joka ei tuo pakkoa vaan auttaa ihmisiä energian säästämisessä neuvonnalla, valistuksella ja kannustimilla.

Helsingissä on tänään todellakin lumikaaos, ihanaa päästä tänään kotiin pohjoiseen, jossa osataan elää lumen ja talven kanssa. Tällaisten asioiden keskellä puuhaa tänään lumisessa Helsingissä

Eeva-Maria Maijala

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: turvemaat, ympäristönsuojelu, energiatodistus