Yhteystiedot

Eeva-Maria Maijala
em.maijala@gmail.com
puh. 050 512 0529

Uutiset

15.4.2019Eeva-Maria Maijalan työ eduskunnassa päättyiLue lisää »24.1.2019Maijala jätti kirjallisen kysymyksen liharuokien harhaanjohtavasta markkinoinnistaLue lisää »18.1.2019Maijala tyytyväinen ahmanpyynnin jatkumiseenLue lisää »

Kirjoitin metsälappalaisuudesta kirjan "Kemin-Lappi elää!"

Torstai 1.12.2016 klo 13:00

Olen toimittanut kirjan nimeltään ”KEMIN-LAPPI ELÄÄ!” Kirjassa tarjotaan näköaloja keminlappalaisten eli metsälappalaisten/ metsäsaamelaisten historiaan ja ennen kaikkea siihen, miten kulttuuri elää tänään.

Suomessa on neljä saamen ryhmää: pohjoissaamelaiset, koltat, inarinsaamelaiset ja keminlappalaiset, joita on kutsuttu myös keminsaamelaisiksi, metsälappalaisiksi ja metsäsaamelaisiksi. Näillä kullakin on ollut oma kielensä, jotka kaikki ovat olleet pakkosuomalaistamisen kohteena. Inarinsaame saatiin pelastettua viime hetkessä kielenäkin. Keminsaamen kieli ehdittiin menettää elävänä kielenä, mutta kansa elää. Viimeiset kielen käyttäjät ovat olleet elossa vielä ainakin Sallassa 1960-luvulla.

Kieli on tärkeä kulttuuria ylläpitävä ja eteenpäin siirtävä tekijä, mutta ei se ole ainoa tekijä. Suuri osa nykyisiin virallisesti tunnustettuihin saamelaisryhmiin kuuluvistakaan ihmisistä ei puhu omaa saamenkieltään äidinkielenään, eivätkä välttämättä muutenkaan.

Toimittamani kirjan tavoitteena on kertoa Kemin-Lapin kansasta ja sen kulttuurista, joka elää yhä juurillaan Kemijoen latvavesillä. Vahvimmillaan kulttuuri elää yhä kuntien Kittilä, Sodankylä, Savukoski, Pelkosenniemi ja Salla alueilla. Lisäksi alueeseen kuuluu osin Posio, Kuusamo ja Kemijärvi. Alue on vanhojen Kemin-Lapin lapinkylien aluetta.

Jotkut keminlappalaisista olisivat oikeutettuja saamelaiskäräjien vaaliluetteloon sekä suvun kielen että yhtämittaisen kulttuurin harjoittamisen perusteella. Heillä on osoittaa KHO:n päätöksen mukainen riittävä näyttö tullakseen merkityksi vaaliluetteloon, kunhan ensin saadaan tunnustettua, että tämä kansa ja kulttuuri on elänyt koko ajan.

Suurimmalla osalla Kemin-Lapin väestöstä eivät näytöt ole enää riittävät tullakseen merkityksi saamelaiskäräjien vaaliluetteloon KHO:n vuoden 2015 ratkaisun perusteella. Työtä tehdessäni kävi ilmi, että osalle metsälappalaisista saamelaiskäräjien luetteloon pääseminen oli identiteetin kannalta tärkeää, toiset taas eivät edes haluaisi hakea sinne, vaikka pääsisi. Näille henkilöille merkitsee paljon, että he saavat sanoa ääneen olevansa lappalaisten jälkeläisiä ja olla ylpeitä siitä yhä elämässä olevasta kulttuurista, jota he saavat yhä harjoittaa ja pitää ominaan. Näille henkilöille on tärkeää, että saa olla se mikä on. Eikä kukaan voi kieltää hänen oikeuttaan pitää suvun vaatteita.

Miksi tein tämän työn?

Päätin alkaa koota tätä työtä sen jälkeen, kun hain kielteisin tuloksin saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Kansanedustajana hakemukseni sai paljon huomiota ja jouduin julkisen pilkan kohteeksi: ”Kuvitteletko sinä muka olevasi saamelainen? Jätä saamelaiset rauhaan. Älä pilkkaa oikeita saamelaisia. Luuletko, että sinulla on nyt oikeus käyttää oikeita saamelaisten vaatteita? Suometat saamelaista kulttuuria. Jaa, sinä niin kuin yhtäkkiä keksit alkaa saamelaiseksi…” jne. jne.

Kulkiessani julkisen pilkkaamisen jälkeen eri puolilla Kemin-Lapin aluetta on minulle moni tullut sanomaan, että kiitos kun olet jaksanut tuoda julki tämän lappalaisasian. Niin moni on kertonut, että meilläkin on tällaiset ja tällaiset vanhat lapin vaatteet ja millaisia perinteitä he ovat vaalineet. He ovat kertoneet siitä, miten heillekin on kerrottu kotona itsestään selvänä asiana, että he ovat metsälappalaista sukua. Moni on ollut hyvin ylpeä omista lappalaisista juuristaan ja kulttuuristaan, jonka he kokevat omakseen. Niin moni on kertonut, että heille on naurettu tai että eivät ole enää kehdanneet tuoda asiaa julki. Nyt he kokevat, että heille on annettu toivoa. Toivoa siitä, että he saavat tuoda taas julkisesti esille kaapissa olevat Lapin vaatteet ja aatteet.

Kirjassa julkaistaan lukuisien Kemin-Lapin alueen lappalaisten tai muuten kulttuuriin sidoksissa olevien ihmisten haastatteluja ja kirjoituksia. Kerron myös oman tarinani sekä näkemykseni viime vuosien saamelaiskeskusteluun. Kirja käsittää myös välähdyksiä Kemin-Lapin alueen lappalaisten historiasta arkistolähteiden perusteella. Kirjassa oleva kuvaliite kertoo mm., millaisia vaatteita ja koruja vanhan perinteen nojalla on valmistettu ja valmistetaan.

Kiitän kaikkia minua tämän kirjan kirjoittamisessa avustaneita ja kannustaneita sekä kirjaan tekstejä ja kuvia toimittaneita henkilöitä. Erityisesti haluan kiittää niitä ihmisiä, jotka viime aikoina ovat tutkineet metsälappalaisuutta ja alkaneet järjestäytyä metsälappalaisuuden merkeissä. Tämä työ on ollut uraauurtavaa. Viittaan mm. tutkijoiden Juha Joonan, Tanja Joonan ja Erika Sarivaaran töihin. Ajatuksia herättävä teos on myös Inarin saamelaiskulttuurikeskuksessa Sajoksessa 24.11.2012 Metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaiset ry:n järjestämän seminaarin teemojen pohjalta kirjoitettu Kuka on saamelainen ja mitä on saamelaisuus (2013). Maa- ja metsätalousministeriön kala- ja riistaosaston entinen tarkastaja Jouni Kitti on toimittanut minulle runsaasti arvokasta materiaalia työtä varten. Samoin eduskunta-avustajani, OTM Janne Kaisanlahti on eri kysymysten yhteydessä hankkinut ja koonnut minulle runsaasti erilaista lappalaiskysymyksiin liittyvää aineistoa, jota olen käyttänyt tässä kirjassa.

Toivon, että vaikka tällä hetkellä saamelaisuus näyttäytyy liian monelle vain riitelynä, niin että kaikki tässä kirjassa kerrottu voidaan kuitenkin kerran nähdä lappalaisuutta, saamelaisuutta kokonaisuutena vahvistavina asioina. Minun kansani, metsälappalaiset, keminlappalaiset, on haluttu vaientaa. Väitetään, että meitä ei ole olemassa ja että kulttuurimme on keksittyä. Minun kansani kuitenkin elää – ja me nostamme lippumme liehumaan!

”Olet mettälappalaisten jälkeläinen” muisti liian aikaisin edesmennyt isäni Aimo Maijala kertoa useita kertoja. Hän oli hyvin ylpeä lappalaisuudestaan. Hän tiesi ja puhui paljon sukujuuristamme ja alueen vanhasta lappalaisuudesta. Isäni oli sodankyläläinen poromies, joka kulki paljon ympäri Lappia. Vieläkin on minulle eri puolilta Saamenmaan aluetta muisteltu isääni, että isäni oli yksi heistä, lappalainen/saamelainen kuten hekin. Isäni ei ehtinyt tätä työtä tehdä, olen tämän velkaa isällenikin. Hänen esimerkkinsä innoittamana olen lähtenyt yhteiskunnallisiin tehtäviin ja myös metsälappalaisuuden puolestapuhujaksi. Omistan tämän työn isäni muistolle.

Toivon, että kirja antaa vastausta myös niihin kysymyksiin, joita viime vuosina käydyn saamelaiskeskustelun yhteydessä on koetettu esittää, vaikkei ääni ole aina jaksanutkaan kuulua kovin kauas kaiken melskeen keskeltä:

  1.   Onko Kemin-Lapin alueen lappalaiskulttuuri keksitty asia, jonka varjolla suomalaiset haluaisivat tunkeutua nykyisen saamelaisuuden pariin, vai onko kyse aidosta, elävästä kulttuurista?
  2.   Onko oikein kieltää ikimuistoisella Kemin-Lapin alueella asuvien keminlappalaisten asema alkuperäiskansan edustajina sen takia, että esivanhemmat menettivät kielensä – samalla, kun suurin osa nykyisistäkään ”virallisista saamelaisista” ei puhu saamea äidinkielenään tai lainkaan.
  3.   Onko oikein, että ikänsä Lapissa asuneet, lappalaiskulttuurissa kasvaneet, perinteisiä lappalaiselinkeinoja harjoittavat, samoilla seuduilla katkeamattomana ketjuna asuneista vanhimmista tunnetuista lappalaissuvuista polveutuvat ihmiset eivät saa edustaa Lapin alkuperäiskansaa, mutta esimerkiksi Helsingissä syntynyt, kasvanut ja asuva ihminen, voi tämän aseman saada vain sillä perusteella, että yksi hänen isovanhemmistaan on määritelty äidinkieliseksi saamen puhujaksi tai merkitty saamelaiskäräjien vaaliluetteloon?
  4.   Onko ihmisellä oikeus oman taustansa ja kulttuurinsa mukaiseen identiteettiin ja esim. esivanhempiensa ja kotiseutunsa perinteisten lapinasujen käyttämiseen?

* * *

Kirjan julkaisutilaisuudet pidetään lauantaina 3.12. klo 11 Savukosken kunnantoimistolla, klo 14.30 Sodankylässä Päivin Kammarilla ja sunnuntaina 4.12. klo 16.30 Sallan Rajakievarissa

9 kommenttia . Avainsanat: metsälappalaiset, keminlappalaiset, keminsaame, saamelaisuus, alkuperäiskansat

Saamelaiskäräjät järjestäytyivät

Perjantai 26.2.2016 klo 12:02

Saamelaiskäräjät ovat järjestäytyneet vaalien jälkeen. Onnittelen kaikkia vastuupaikoille valittuja henkilöitä. Toivon ennakkoluulotonta asennetta saamelaisasioiden hoitamisessa. Saamelaisuus tulee nähdä koko Lapin voimavarana.
 
Olen saanut kokea eri yhteyksissä asennetta, että saamelaiset mielletään helposti riitelijöiksi ja olen siitä todella huolestunut. Saamelaisilla/lappalaisilla (mitä nimitystä kukin haluaa käyttää) ei ole varaa nykyiseen tilanteeseen. Ei ole oikein, että ensimmäinen mielikuva Lapin alkuperäiskansasta on riitely, kuka on oikea saamelainen?
 
Saamelaiskäräjien avajaisista on uutisoitu värikkäästi, on käyty monia äänestyksiä ja nähty erilaisia protesteja. Kaikki viime vuosina koettu huomioiden tämä oli varmasti jopa odotettua. Jos joku ryhmittymä ottaa itselleen paljon valtaa, kantavat he myös suuren vastuun asioiden hoitamisesta. Toivon erilaisten saamelaisvähemmistöjen äänen myös voivan kuulua saamelaiskäräjien kautta.
 
Suomessa yleinen periaate esim. kunnanvaltuustoissa on sallia äänestysten käyminen suhteellisen vaalitavan mukaan. Tällä taataan riittävän suuruisten vähemmistöryhmien edustus eri toimielimissä. Suhteellinen vaalitapa voisi olla perusteltua laajentaa myös saamelaiskäräjien tekemiin valintoihin.
 
Suuri kipukohta on ollut saamelaiskäräjien vaaliluettelon henkilöiden hyväksyminen. Tehtyjen päätösten kanssa on nyt elettävä. Riittävän näytön määritelmä on erittäin tiukka rajaus. Uskon, että sillä olisi voitu aikaisemmin mahdollisesti jopa ehdollistaa joitain tehtyjä päätöksiä. Itsekinhän jäin luettelon ulkopuolelle. Haluan silti tehdä yhteistyötä saamelaiskäräjien kanssa ja edistää kulttuurin elävyyttä koko Lapin yhteisenä voimavarana.
 
Saamelaiskäräjiltä toivon edelleen myös sitä, että keminlappalaiset sekä muutkin saamelaiskäräjien vaaliluettelon ulkopuolelle jääneet ihmiset nähtäisiin yleisesti saamelaisuutta/lappalaisuutta vahvistavana asiana eikä uhkana. Siinä on kuitenkin pohjimmiltaan kyse ihmisistä, joilla on lappalaiset juuret ja identiteetti, mutta joilla ei ole välttämättä riittävää näyttöä tullakseen merkityksi vaaliluetteloon. Heidän oma kokemuksensa ja kiinnostuksensa saamelaista kulttuuria kohtaan tulee hyväksyä ja tunnustaa, vaikka vaaliluetteloon pääsystä ajattelisimmekin eri tavalla.
 
Haluan antaa uusille saamelaiskäräjille täyden tukeni ja myös toivon, että he haluaisivat tehdä aktiivisesti töitä Lapin kansanedustajien kanssa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: saamelaiskäräjät, saamelaisuus, lappalaisuus

On saamelaisuutta rakentavan yhteistyön aika

Tiistai 6.10.2015 klo 13:17

Saamelaiskäräjät saavat ja niiden tulee nyt keskittyä perustyöhön eli kielen ja kulttuurin kehittämiseen. Kehitetään saamelaisuutta/lappalaisuutta yhteistyössä. Riitelevää ei haluta tukea.

KHO:n ratkaisu selkeytti käräjien toimintaa. Vaaliluetteloon valinnoille  on nyt olemassa ohjeet ja päätökset antoivat mahdollisuuden kehittää käräjien toimintaa rakentavasti eteenpäin.

Vaaliluetteloon pääseminen ei ole helppoa ja päätösvalta tulee pysymään saamelaisilla. Jatkossa vaaliluetteloon merkitään  hakijoista henkilöt, joilla on osoittaa riittävä näyttö sidoksesta saamen kieleen ja kulttuuriin. Lisäksi kaikilla tulee olla saamelainen tausta. Ryhmähyväksyntä ei ole enää valintaperuste.

Huolissaan tulee olla huonosta saamelaiskäräjävaalien äänestysprosentista ja yleensä siitä, että saamelaisuudesta ei olla ylpeitä eikä sitä koeta omaksi. Saamelaiskäräjät koetaan riitelyfoorumiksi. Käräjien tulee olla kiitollisia niistä, jotka ovat mukana. Heidän kanssaan tulee tehdä täysillä töitä kielen ja kulttuurin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Ollaan huolissaan kulttuurin jättävistä ja kiitollisia heistä, jotka siihen palaavat.

Vaalilautakunnan toiminnan auttamiseksi tulee tehdä puolueetonta tutkimusta: 1.) Mikä on riittävä näyttö sidoksesta kieleen ja kulttuuriin? Taustatietona KHO:n 200 päätöstä. 2.) Selvitys saamenkielen puhujista eri puolilla laajaa Lapin kylien aluetta. Vaaliluetteloon voidaan merkitä henkilö, jonka isovanhempi on puhunut saamea äidinkielenään.

Minun osaltani katsottiin, ettei näyttöni sidoksista ollut riittävä. Samoin kävi vielä monelle muullekin, joilla oli osoittaa saamelaiset juuret sekä sidos kieleen ja kulttuuriin. Saamelaisuuttamme ei sinällään kiistetty. Olemme osa saamelaista kansaa. Perustuslain mukainen oikeus saamen kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen ja kehittämiseen kuuluu myös meille. Emme vain ole oikeutettuja olemaan mukana päättämässä saamelaiskäräjille osoitetuista asioista. Siksi toivotankin valituille onnea ja jaksamista haastavassa tehtävässä.

Kulttuurimme elää koko ajan. Suomen saamelaisuus on paljon laajempi ja monimuotoisempi kuin sen näytetään nykyään olevan. Otetaan tämä vastaan rikkautena.
Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: saamelaisuus, saamelaiskäräjät, lappalaisuus