Yhteystiedot

Eeva-Maria Maijala
em.maijala@gmail.com
puh. 050 512 0529

Uutiset

15.4.2019Eeva-Maria Maijalan työ eduskunnassa päättyiLue lisää »24.1.2019Maijala jätti kirjallisen kysymyksen liharuokien harhaanjohtavasta markkinoinnistaLue lisää »18.1.2019Maijala tyytyväinen ahmanpyynnin jatkumiseenLue lisää »

Hossan kansallispuistossa metsästävät vain paikalliset

Torstai 20.4.2017 klo 12:32

Hossan kansallispuistosta saatiin ympäristövaliokunnassa mietintö pienin muutoksin. Metsästysoikeus säilyy kansallispuistossa vain paikallisilla, kuten on pohjoisen muissakin kansallispuistoissa. Metsästysoikeutta ei laajennettu ulkopaikkakuntalaisille. 

Metsästyslain 8 §:n mukaan henkilön, jolla  on kotikuntalain mukaan kotikunta Lapin tai Kainuun maakunnasta tai  Kuusamon, Taivalkosken tai Suomussalmen kunnassa, on oikeus metsästää kotikunnassaan valtion mailla. Pidän erittäin tärkeänä, että paikallisten oikeuksia arvostetaan eikä tätä käytäntöä muuteta kansallispuistojenkaan osalta. Tämä paikallisille taattu oikeus Pohjois-Suomessa on kompensaatio siihen, että alueelta puuttuvat valtion monet kulttuuri- yms. palvelut ja että myös suojelutoimenpiteet vähentävät työpaikkoja.

Savukosken kunta on puuttunut siihen, että kotikuntalakia on käytetty väärin. Muualta Suomesta on tullut ihmisiä, jotka ovat muuttaneet henkikirjansa kuntaan juuri ennen metsästyskauden alkamista. Sitten on menty metsästämään UK-kansallispuistoon savukoskelaisena. Kirjat on siirretty sitten heti metsästyskauden jälkeen takaisin muualle. Veroja nämä asukkaat eivät ole siis kuntaan maksaneet, mutta käyneet ottamassa hyödyn kunnan asukkaan statuksesta.

Olen tehnyt lakialoitteen, jolla estettäisiin  kotikunnan siirtäminen lyhyeksi aikaa vain saadakseen paikallisten oikeudet metsästämiseen mm. kansallispuistossa. Metsähallituksessa on myös kiinnitetty asiaan huomiota ja alettu selvittämään asiaa sekä tarvittavia toimenpiteitä ongelman poistamiseksi.

Viime aikoina on paikallisten oikeuksia haluttu murtaa Pohjois-Suomesta muutenkin. Esim. Tenojoki-sopimuksessa murrettiin paljon paikallisten perinteisiä oikeuksia. Kalastuslain 10 pykälässä poistettiin kolmen pohjoisimman kunnan alueella paikallisten kalastusoikeudet valtion virtavesissä. Onneksi Perustuslakivaliokunta on vuonna 2009 vahvistanut nämä paikallisten oikeudet mahdollisiksi mm. metsästyksen osalta.  

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kansallispuisto, Hossa, Savukoski, metsästysoikeus, paikallisten oikeudet

Hirvenmetsästysasetuksessa toteutui lappilaisten tahto

Torstai 1.9.2016 klo 18:43

Hirvenmetsästysasetus on herättänyt meillä Lapissa todella paljon keskustelua. Olen tyytyväinen nyt julkaistuun lopputulokseen, joka rakennettiin lappilaisten lausuntojen perusteella.

Syyskuun alun hirvenmetsästys saatiin nyt ulotettua koko Lappiin. Minuun oltiin yhteydessä paljon eri puolilla Lappia ja mielipiteitä oli kumminkin päin. Suurin osa parhain perusteluin oli kuitenkin syyskuun alun pyynnin puolesta, ja sen mukaan sitten päätös tehtiin. Eniten toiveita tuli Rovaniemeltä ja Pellosta.

Syyskuun alun pyyntiä vastustaville metsästäjille päätimme sanoa terveisinä, että seurue päättää itse hyvin vahvasti metsästyksen aloittamisajankohdan. Aloittamisen voi tehdä nyt parhaaksi katsottuna aikana. Marjastajille terveisinä, että esim. vesilintujen pyyntikin on alkanut jo elokuussa, ja metsästäjät ovat vastuullisia.

Vasasuoja ei poistu, vaan ainoa muutos on se, ettei vasallisen emän ampuminen ole enää rikos. Hirviseurueiden koulutuksessa tullaan painottamaan, että  aina on ammuttava ensin vasa ja sitten vasta emä.  Vahinkoja on aina ollut ja niitä on jatkossakin.

Jos on ammuttu emä, ja huomataan vasan jääneen orvoksi, tulee seurueen johtajan velvoittaa metsästyksen kohdentaminen vasaan. Uskon uuden asetuksen vähentävän orpojen vasojen määrää, kun voi julkisesti tunnustaa vasan jääneen orvoksi ja seurue voi heti alkaa poistamaan orpovasaa. Hirviseurueet toimivat yleensä hyvin kurinalaisesti ja uusi asetus parantaa tilannetta. Myös kiimarauhan pidentämisellä saadaan varmistettua, että vaatimet tulevat aikoinaan kantavaksi ja vasat ovat syksyllä isompia.

Olen itse Kuosku-Nousun metsästysseuran hirviporukassa. Olen tyytyväinen uuteen asetukseen, kuten on myös hyvin moni seuramme jäsen minulle sanonut.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: metsästys, hirvenpyynti, metsästysasetus

EU haluaa tiukentaa ampuma-asesäädöksiä

Torstai 13.3.2014 klo 13:27

Eduskunnan suuri valiokunta käsittelee parhaillaan EU:n esitystä ampuma-aseista. Esitys muodostuu tavoitteista. Se ei ole vielä konkreettinen lainsäädäntöehdotus, mutta siinä esitetään mahdollisia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi.

EU pyrkii esityksellään estämään aserikollisuutta. Tässä vaiheessa esitetyistä keinoista tavoitteiden toteuttamiseksi monet eivät kuitenkaan toimisi ja vaikeuttaisivat ainakin suomalaisten metsästäjien laillista toimintaa.

Tavoitteena on vähentää ampuma-aseiden kulkeutumista rikollisten käsiin. Tavoitteen toteutumiseksi mm:

  • kiellettäisiin itsestään lataavat eli puoliautomaattiaseet
  • aseiden osat ja patruunat tulisi merkitä laajemmin
  • mitään aseosia ei saisi ostaa verkkokaupasta eikä kuljettaa postitse
  • aseisiin tulisi asentaa biometriset tunnisteet

Puoliautomaattiaseita käytetään meillä laillisessa metsästyksessä hyvin paljon. Aseiden kaikkien osien merkintä vaikeuttaisi aseiden huoltoa. Patruunoiden jälleenlataus on meillä yleistä ja toimivaa. Patruunoiden merkitseminen vain vaikeuttaisi hylsyjen kierrättämistä. Maakunnissa aseen osan tarvitsijoita ei voida velvoittaa hakemaan osia kaukaa, vaan osat tulee voida saada tilata postitse vaikka netistä.

Biometristen tms. tunnistimien käyttö metsästysaseessa on täysin toimimaton jo ajatuksena. Aseessa tulisi olla esityksen mukaan laite, joka tunnistaa laillisen aseen haltijan esim. sormenjäljet tai äänen. Mutta miten ne toimisivat, kun aseen tulee toimia myös pakkasella, lumisateella, loskaisissa olosuhteissa ja käsien ollessa lopetustilanteessa vaikka veriset tai kuraiset?

Jos tämä esitys hyväksytään EU:ssa, niin edessä ovat kansalliset toimenpiteet tavoitteiden täyttämiseksi. Tällöin on meidän pidettävä huoli, että päätökset tulee jatkossakin pystyä tekemään kansallisella tasolla emmekä joudu ottamaan käyttöömme esimerkiksi edellä mainittuja toimenpide-esityksiä.

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: ampuma-aseet, metsästys, aseet