Yhteystiedot

Eeva-Maria Maijala
em.maijala@gmail.com
puh. 050 512 0529

Uutiset

15.4.2019Eeva-Maria Maijalan työ eduskunnassa päättyiLue lisää »24.1.2019Maijala jätti kirjallisen kysymyksen liharuokien harhaanjohtavasta markkinoinnistaLue lisää »18.1.2019Maijala tyytyväinen ahmanpyynnin jatkumiseenLue lisää »

Saamelaiskäräjät järjestäytyivät

Perjantai 26.2.2016 klo 12:02

Saamelaiskäräjät ovat järjestäytyneet vaalien jälkeen. Onnittelen kaikkia vastuupaikoille valittuja henkilöitä. Toivon ennakkoluulotonta asennetta saamelaisasioiden hoitamisessa. Saamelaisuus tulee nähdä koko Lapin voimavarana.
 
Olen saanut kokea eri yhteyksissä asennetta, että saamelaiset mielletään helposti riitelijöiksi ja olen siitä todella huolestunut. Saamelaisilla/lappalaisilla (mitä nimitystä kukin haluaa käyttää) ei ole varaa nykyiseen tilanteeseen. Ei ole oikein, että ensimmäinen mielikuva Lapin alkuperäiskansasta on riitely, kuka on oikea saamelainen?
 
Saamelaiskäräjien avajaisista on uutisoitu värikkäästi, on käyty monia äänestyksiä ja nähty erilaisia protesteja. Kaikki viime vuosina koettu huomioiden tämä oli varmasti jopa odotettua. Jos joku ryhmittymä ottaa itselleen paljon valtaa, kantavat he myös suuren vastuun asioiden hoitamisesta. Toivon erilaisten saamelaisvähemmistöjen äänen myös voivan kuulua saamelaiskäräjien kautta.
 
Suomessa yleinen periaate esim. kunnanvaltuustoissa on sallia äänestysten käyminen suhteellisen vaalitavan mukaan. Tällä taataan riittävän suuruisten vähemmistöryhmien edustus eri toimielimissä. Suhteellinen vaalitapa voisi olla perusteltua laajentaa myös saamelaiskäräjien tekemiin valintoihin.
 
Suuri kipukohta on ollut saamelaiskäräjien vaaliluettelon henkilöiden hyväksyminen. Tehtyjen päätösten kanssa on nyt elettävä. Riittävän näytön määritelmä on erittäin tiukka rajaus. Uskon, että sillä olisi voitu aikaisemmin mahdollisesti jopa ehdollistaa joitain tehtyjä päätöksiä. Itsekinhän jäin luettelon ulkopuolelle. Haluan silti tehdä yhteistyötä saamelaiskäräjien kanssa ja edistää kulttuurin elävyyttä koko Lapin yhteisenä voimavarana.
 
Saamelaiskäräjiltä toivon edelleen myös sitä, että keminlappalaiset sekä muutkin saamelaiskäräjien vaaliluettelon ulkopuolelle jääneet ihmiset nähtäisiin yleisesti saamelaisuutta/lappalaisuutta vahvistavana asiana eikä uhkana. Siinä on kuitenkin pohjimmiltaan kyse ihmisistä, joilla on lappalaiset juuret ja identiteetti, mutta joilla ei ole välttämättä riittävää näyttöä tullakseen merkityksi vaaliluetteloon. Heidän oma kokemuksensa ja kiinnostuksensa saamelaista kulttuuria kohtaan tulee hyväksyä ja tunnustaa, vaikka vaaliluetteloon pääsystä ajattelisimmekin eri tavalla.
 
Haluan antaa uusille saamelaiskäräjille täyden tukeni ja myös toivon, että he haluaisivat tehdä aktiivisesti töitä Lapin kansanedustajien kanssa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: saamelaiskäräjät, saamelaisuus, lappalaisuus

On saamelaisuutta rakentavan yhteistyön aika

Tiistai 6.10.2015 klo 13:17

Saamelaiskäräjät saavat ja niiden tulee nyt keskittyä perustyöhön eli kielen ja kulttuurin kehittämiseen. Kehitetään saamelaisuutta/lappalaisuutta yhteistyössä. Riitelevää ei haluta tukea.

KHO:n ratkaisu selkeytti käräjien toimintaa. Vaaliluetteloon valinnoille  on nyt olemassa ohjeet ja päätökset antoivat mahdollisuuden kehittää käräjien toimintaa rakentavasti eteenpäin.

Vaaliluetteloon pääseminen ei ole helppoa ja päätösvalta tulee pysymään saamelaisilla. Jatkossa vaaliluetteloon merkitään  hakijoista henkilöt, joilla on osoittaa riittävä näyttö sidoksesta saamen kieleen ja kulttuuriin. Lisäksi kaikilla tulee olla saamelainen tausta. Ryhmähyväksyntä ei ole enää valintaperuste.

Huolissaan tulee olla huonosta saamelaiskäräjävaalien äänestysprosentista ja yleensä siitä, että saamelaisuudesta ei olla ylpeitä eikä sitä koeta omaksi. Saamelaiskäräjät koetaan riitelyfoorumiksi. Käräjien tulee olla kiitollisia niistä, jotka ovat mukana. Heidän kanssaan tulee tehdä täysillä töitä kielen ja kulttuurin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Ollaan huolissaan kulttuurin jättävistä ja kiitollisia heistä, jotka siihen palaavat.

Vaalilautakunnan toiminnan auttamiseksi tulee tehdä puolueetonta tutkimusta: 1.) Mikä on riittävä näyttö sidoksesta kieleen ja kulttuuriin? Taustatietona KHO:n 200 päätöstä. 2.) Selvitys saamenkielen puhujista eri puolilla laajaa Lapin kylien aluetta. Vaaliluetteloon voidaan merkitä henkilö, jonka isovanhempi on puhunut saamea äidinkielenään.

Minun osaltani katsottiin, ettei näyttöni sidoksista ollut riittävä. Samoin kävi vielä monelle muullekin, joilla oli osoittaa saamelaiset juuret sekä sidos kieleen ja kulttuuriin. Saamelaisuuttamme ei sinällään kiistetty. Olemme osa saamelaista kansaa. Perustuslain mukainen oikeus saamen kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen ja kehittämiseen kuuluu myös meille. Emme vain ole oikeutettuja olemaan mukana päättämässä saamelaiskäräjille osoitetuista asioista. Siksi toivotankin valituille onnea ja jaksamista haastavassa tehtävässä.

Kulttuurimme elää koko ajan. Suomen saamelaisuus on paljon laajempi ja monimuotoisempi kuin sen näytetään nykyään olevan. Otetaan tämä vastaan rikkautena.
Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: saamelaisuus, saamelaiskäräjät, lappalaisuus