Yhteystiedot

Eeva-Maria Maijala
em.maijala@gmail.com
puh. 050 512 0529

Uutiset

15.4.2019Eeva-Maria Maijalan työ eduskunnassa päättyiLue lisää »24.1.2019Maijala jätti kirjallisen kysymyksen liharuokien harhaanjohtavasta markkinoinnistaLue lisää »18.1.2019Maijala tyytyväinen ahmanpyynnin jatkumiseenLue lisää »

Kittilän tilanteesta

Perjantai 13.10.2017 klo 14:25

Olen seurannut tiiviisti Kittilän kunnan tilannetta ja pyrkinyt hankkimaan asiasta tietoa muualtakin kuin Suomen Kuvalehdestä. On selvää, että viime valtuustokaudella virheitä on tehty ja muotovirhe teki kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisen laittomaksi. Onko muotovirheisen päätöksen tekeminen rikos, siitä tuomioistuin antaa aikanaan tuomionsa.

Vaikeassakin tilanteessa demokratian on toimittava. Vastikään pidetyissä kuntavaaleissa Kittilän kuntalaiset ovat valinneet päättäjänsä. Monella mittarilla mitattuna Kittilän kunnassa menee hyvin. Ylivoimainen valtaosa kunnallishallinnon päätöksistä koskee aivan muita kuin nyt tutkinnassa olevia asioita. Kun niitä käsitellään, tulee esteellisten tietysti jäävätä itsensä. On kuitenkin vaikea nähdä, että tapahtuneet prosessit tekisivät kansan valitsemista luottamushenkilöistä yleisesti ottaen esteellisiä kaikkeen kunnallishallinnon päätöksentekoon.

Toivon voimia Kittilän päättäjille, jotka ovat joutuneet valtavan ja pitkäkestoisen julkisuusmyllerryksen keskelle.

Viime aikoina keskustelu Kittilän kunnan tilanteesta on jatkunut ja prosessit ovat edenneet. Syyttäjät ovat nyt nostaneet syytteitä joukolle Kittilän kuntapäättäjiä liittyen viime valtuustokaudella tapahtuneeseen kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomiseen. Osa tutkinnassa olleista puolestaan on päästetty vapaaksi syytteistä, eli heidän osaltaan on tehty syyttämättäjättämispäätökset.

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Kittilän kunnalta selvitystä nykyisestä tilanteesta, onko Kittilän kunnan hallinto toimintakykyinen. Joudutaanko ”Lex Kittiläksi” kutsuttua lakia soveltamaan, eli viime kädessä ministeriö pidättäisi kunnan luottamushenkilöt tehtävistään? Tällaiseen tulisi käsittääkseni ryhtyä vain äärimmäisissä tapauksissa, joissa kunnallishallinto on kykenemätön toimimaan ja hoitamaan kuntalaisten asioita.

1 kommentti . Avainsanat: Kittilä, Lex Kittilä

Kittilä ei ole kaaoksessa

Perjantai 26.8.2016 klo 9:58

Olen saanut paljon palautetta Kittilän kunnan ”kriisistä” ja perehtynyt siksi tilanteeseen huolellisesti. Mielikuva Kittilän kunnasta täydessä kaaoksessa on virheellinen. Keskeinen kysymys on se, että valtuusto on yrittänyt irtisanoa kunnanjohtajan, ja tehnyt tässä toiminnassaan virheitä. Niitä ei pidä kaunistella, mutta ei tämä asia ole koko kuntaa kuitenkaan halvaannuttanut.

Kunnanjohtaja Mäkelä riitautti irtisanomisensa, mihin hänellä oli tietysti oikeus. Suomen Kuvalehti on pitänyt asiaa valtakunnan tasolla voimakkaasti esillä, lähinnä Mäkelän näkökulmasta. Nyt Mäkelän ja kunnan välillä on syntynyt sopimus, joka toivottavasti hyväksytän.

Sanotaan olevan valtavasti oikeustapauksia Kittilän kunnasta. Eniten huomiota herättäneet jutut liittyvät kuitenkin hissiyhtiöasiaan tai kunnanjohtajan erottamiseen. Mäkelähän on tehnyt tutkintapyynnön mm. kaikista 23 irtisanomistaan kannattaneesta valtuutetusta sekä eräistä muistakin luottamushenkilöistä. Kyse ei ole siinä kymmenistä erillisistä jutuista, vaan yhdestä ja samasta asiasta.


Sitten on tai on ollut vireillä kahden Mäkelää puolustaneen luottamushenkilön, Mäkelän puolison ja Suomen Kuvalehden tekemiä valitusjuttuja. Loput vireillä olevat asiat ovat lähinnä tie-, kiinteistö- yms. valituksia, joita tehdään joka kunnassa.


Valtuutetut ovat tehneet maallikkoina toiminnassaan virheitä. Olennainen virhe oli se, ettei Mäkelää kuultu hänen erottamisekseen perustetun valiokunnan lopullisesta raportista, vaikka asiaa valmisteltaessa häntä kyllä oli jo kuultu. KHO kumosi Mäkelän irtisanomisen menettelytapavirheen vuoksi. Kuntaliiton lakimies antoi monitulkintaisen ohjeen, jonka perusteella luottamusmiehet tekivät ratkaisunsa kuulemismenettelyn osalta.


Esteellisyyskysymyksetkään eivät ole mustavalkoisia. Esteellisyyssäädöksiä on tietysti kunnioitettava. Samalla on kysyttävä, onko järkevää esim. katsoa suuri osa päättäjistä jääveiksi keskeneräisen tutkintaprosessin takia. Valtuutetut ovat kuitenkin kuntalaisten tahdon edustajia.


Juristina ymmärrän tuomioistuinten tekemät ratkaisut ja hyväksyn ne. Samalla haluan todeta, että kittiläläiset kuntapäättäjät ovat joutuneet nyt täysin kohtuuttoman ajojahdin uhriksi. Kunta toimii edelleen. Riitoja ja muotovirheisiä päätöksiä on ollut muissakin kunnissa. Tilit ja kunnan palvelut on kuitenkin hoidettu lakien mukaisesti. Uuden tutkimuksen mukaan Kittilä on Lapin vetovoimaisin kunta ja se palkittiin mm. lapsiystävällisyydestä.


Kansanedustajana tehtäväni ei ole ottaa kantaa siihen, oliko kunnanjohtajan erottaminen hyvä tai huono ratkaisu. Se on kittiläläisten tehtävä ja päättäjien luottamus punnitaan tulevissa vaaleissa. Haluan kuitenkin puolustaa tätä lappilaista kuntaa, jonka mainetta on liian voimakkaasti viime aikoina loattu.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kittilä, kunnallispolitiikka, kunnanjohtaja, esteellisyys