Yhteystiedot

Eeva-Maria Maijala
em.maijala@gmail.com
puh. 050 512 0529

Uutiset

15.4.2019Eeva-Maria Maijalan työ eduskunnassa päättyiLue lisää »24.1.2019Maijala jätti kirjallisen kysymyksen liharuokien harhaanjohtavasta markkinoinnistaLue lisää »18.1.2019Maijala tyytyväinen ahmanpyynnin jatkumiseenLue lisää »

Riipin linjaukset ovat oikeansuuntaisia

Keskiviikko 28.11.2012 klo 23:24

Uudeksi maakuntajohtajaksi valittu Mika Riipi esitti Lapin maakuntahallinnon kehittämistä ja itsehallinnon lisäämistä. Hänen näkemyksensä ovat saaneet paljon huomiota ainakin lappilaisessa mediassa.
 
Riipin esityksen peruslinjat ovat mielestäni oikeansuuntaisia. Tältä pohjalta lappilaista maakuntahallintoa olisi hyvä kehittää ja selkeyttää. Hyvin monessa muussakin maassa hallinnolla on kolme tasoa: kunta-maakunta-valtio, ja jokaiseen niistä ylin luottamuselin valitaan suoralla kansanvaalilla. Meillä Suomessa tämä väliporras ei ole nyt rakenteellisesti selkeä eikä sillä ole parasta mahdollista demokratiakatetta.
 
Maakuntahallintoon tarvitaan enemmän kansanvaltaisuutta. Vaali voitaisiin suorittaa esimerkiksi kunnallisvaalien yhteydessä. Vaalissa täytyisi olla käytössä vaalipiirit, esimerkiksi seutukunnittain tai kuntakohtaisesti, jotta alueellinen kattavuus toteutuisi. Voisi pohtia myös tasauspaikkajärjestelmää, niin että riittävää kannatusta saaneiden puolueiden edustus toteutuisi pienistä vaalipiireistä huolimatta.
 
Keskustan mallissa on paljon yhteistä sen kanssa, mitä Riipi on esittänyt. Keskustan malli lähtee siitä, että jokaiseen maakuntaan rakennettaisiin maakuntahallinto ja tästä säädettäisiin laki. Keskustan ajamana Suomessa on ollut Paras-hanke, jonka pohjalta kuntaliitoksia on tehty eri puolilla maata vapaaehtoisuuden pohjalta. Keskustan maakuntamalli ei ole pelkkä vastaus nykyisen hallituksen suurkuntahankkeelle. Sitä olisi tullut ajaa siinäkin tapauksessa, että Virkkusen kuntauudistusta ei olisi lähdetty toteuttamaan.
 
Ainakin osa sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta tulisi siirtää maakuntatasolle. Samoin esim. maakunnan tason kaavoitusasiat, maankäyttö ja liikennekysymykset. Yhteiset koko maakunnan elinkeinoelämän kehittämiseen tähtäävät hankkeet. Samalla on kuitenkin huolehdittava siitä, että tietyt peruspalvelut myös sosiaali- ja terveyspuolen osalta säilyvät lähikunnissa ja että näiden kuntien omat hallintoelimet pystyvät vaikuttamaan niiden sisältöön.
 
Maakuntamallilla voitaisiin estää myös kuntien pakkoliitokset, jotka varsinkin meidän pitkien välimatkojen oloissamme, ovat täysin kestämätön ratkaisu kuntakentän ongelmiin.
 
Kun uudistuksia tehdään, täytyy muistaa, että sama malli ei sovi Lappiin ja eteläään. Meidän tulee kehittää meille sopiva malli ja toivomme tälle tukea myös hallituspuolueiden edustajilta. Tavoitteemme kun on sama, palveluiden turvaaminen muuttuvassa yhteiskunnassa.

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: maakuntahallinto, Lappi, itsehallinto