Yhteystiedot

Eeva-Maria Maijala
em.maijala@gmail.com
puh. 050 512 0529

Uutiset

15.4.2019Eeva-Maria Maijalan työ eduskunnassa päättyiLue lisää »24.1.2019Maijala jätti kirjallisen kysymyksen liharuokien harhaanjohtavasta markkinoinnistaLue lisää »18.1.2019Maijala tyytyväinen ahmanpyynnin jatkumiseenLue lisää »

Hallitusohjelmassa on Lapille mahdollisuuksiakin

Keskiviikko 27.5.2015 klo 15:00

Rajuja muutoksia ja leikkauksia, mutta samalla uskoa huomiseen ja paljon työtä. Hallitusohjelma tarkoittaa meille lappilaisille valtavan edunvalvontatyön alkamista ja meille sopivien toimintamallien esittämistä.  Meidän on huolehdittava, että saamme hoidettua asioita tarpeittemme mukaisesti.

Suomi on suossa ja olemme nyt olleet rakentamassa hallitusohjelmaa, jolla nousemme suosta. Leikkaukset tuntuvat jokaisen suomalaisen perheen arjessa, mutta uskon että tällä saamme pelastettua suomalaisen hyvinvointiyhteiskuntamme.

Sotessa on nyt tehty selvä päätös maakuntamallin toteuttamiseksi. Maakuntien merkitys tulee nousemaan ja maakuntahallinnon kehittäminen on Lapille suuri mahdollisuus.  Kunnat voivat pysyä itsenäisinä ja uusia kuntien vapaakuntamallejakin päästään kehittämään.

Omalta osaltani olen ollut laatimassa hallitusohjelman biotalous osiota eli maa- ja metsätalous sekä energia ja ympäristöosiota. Olen tyytyväinen,että leikkaukset maatalouspuolen tukiin ovat kohtuulliset.

Metsäpuolella nähdään Suomen tulevaisuuden mahdollisuudet ja puulle sekä metsän moninaiselle käytölle asetetaan paljon haasteita. Metsätalous nähdään jatkossa enemmän yritysmuotona, sukupolvenvaihdoksia helpotetaan sekä perikuntien purkamista nopeutetaan. Tyytyväinen olen myös siitä, että puurakentamista helpotetaan ja puun käyttöä energiaksi sekä eri tuotteiksi mahdollistetaan entistä enemmän.

Erityisen tyytyväinen olen alemman asteisen tieverkon kunnostamiseen osoitetuista merkittävistä rahoista, sillä se mahdollistaa Lapin elinkeinojen kehittämisen.

Saamelaisasioita ei otettu esille hallitusohjelmassa lainkaan, joka tarkoittaa myös sen, että siihen ei kohdistu mitään suurempia leikkauksia. Verrattavissa on, että myöskään ruotsin kieltä ei otettu ohjelmassa esiin. Koulutusosio on Lapille tiukka, mutta uskon että Lapin nykyinen koulutus saadaan pääosin säilytettyä nykytasolla. Lappilaisten kannattaa satsata nyt  nuorisotakuuseen.

Lähdetään siitä, että lasi on puoliksi täynnä vettä eikä puoliksi tyhjä. Tällä voimme viedä Lappia myös eteenpäin, mutta se vaatii paljon töitä meiltä kakilta lappilaisilta.

2 kommenttia . Avainsanat: hallitusohjelma

Stubbin hallitusohjelmasta

Tiistai 24.6.2014 klo 22:32

Suomi ei elä toisten vaatteita pesemällä ja uusi hallitusohjelma on toisten vaatteiden pesemistä. Ohjelman kehittämisasiat ovat Suomen tilanteen huomioiden kosmeettisia. Ohjelmasta puuttuu Suomen tilanteen toteaminen. Suomen talous on suossa ja vähintä olisi ollut, että se edes todettaisiin ohjelman tiedonannossa. Ihmisille annetaan mielikuva hyvästä nousevasta kehityksestä, jonka avaimet ovat tässä paketissa. Pidän siitä, että asiat esitetään positiivisesti ja kannustavasti, mutta realiteetin toteamista ja tunnustamista ei saa unohtaa.

Mitään olennaista ei ole muutettu Kataisen ohjelmaan ja Suomen tilanne on vain pahentunut. Olisi pitänyt olla jotain oikeasti merkittävää kasvua tuovaa asiaa, toisten vaatteiden peseminen ei ole nyt lääke Suomen pelastamiseksi. 

Ohjelman merkittävimmät päätökset ovat länsimetro, pisararata ja Tampereen raideliikenne. Näitä perustellaan, että kaupunkien lisääntyvä ihmismäärä saadaan asutettua ja ihmiset voisivat kulkea töissä.  Saadaan kohtuuhintaisia asuntoja ja tekijät liikkumaan kaupunkeihin keskitettäviin/ keskitettyihin töihin. Ensin siis rakennetaan kallis rata, sitten kalliit uudet asunnot ja siirrätetään muka muutto halukkaat muun Suomen asukkaat tai ulkomaalaiset tekemään näitä töitä kaupunkeihin. Töitä, jotka ovat syystä tai toisesta keskitetty kaupunkeihin. Tämä hallitusohjelma on ennen kaikkea keskittämisohjelma.

Eiköhän tämä keskittämispolitiikka saa jo loppua. Suomella ei kerta kaikkiaan ole varaa tällaiseen. Meidän tulee käyttää rahat eri puolella Suomea olevien voimavarojen hyödyntämiseen. Eri puolella Suomea on valtavat metsävarat. Puusta sata uutta tuotetta, tulevaisuusvaliokunnan mietintö kertoo mahdollisuuksista. Kaivannaiset ja niiden jalostaminen, luonnontuotteet, maassamme kasvavat puhtaat elintarvikkeet, matkailu, arktisuus, ilmasto, hiljaisuus, hajautettu energian tuotanto. Suomen kehittämisessä tulisi huomioida myös se totuus, että eri puolilla hajautetusti toimivissa yrityksissä ja työpaikoissa ovat työntekijät motivoituneempia, tuloksekkaampia, pysyvämpiä, koulutettuja, aluesidonnaisia.  Voimavara, joka on romutettu täysin.

Töitä ja ennen kaikkea Suomen kokonaistaloutta kasvattavaa työtä Suomessa olisi todella paljon. Hallituksella olisi ollut mahdollisuus tarttua näihin, mutta ei.

Suomessa on paljon hyvää valmista asuntokantaa eri puolella Suomea. Asuntojen lähellä on palvelut, koulut, puhdas luonto, mielekäs suomalainen ympäristö. Koko Suomessa on vielä aika hyvin toimivat kulkuyhteydet ja nettiyhteydet. Mutta kaikki nämä halutaan rakentaa uudelleen suurimpiin kaupunkeihin.

Nyt ihmiset ahdetaan väkisin asutuskeskuksiin ja Suomen talouden kehittämiseen tarpeelliset rahat käytetään toisten paitojen pesemiseen ja toimintojen entistä suurempaan teennäiseen keskittämiseen. Eikö tämä kaupunkihallitus näe koko Suomea, Suomen todellista tulevaisuutta ja mahdollisuuksia.

ILO 169-sopimus

Hallitusohjelman lopussa on, että ILO:n yleissopimus 169 ratifioidaan syksyn aikana edellyttäen, että hallituksessa on saavutettu saamelaismääritelmästä yksimielisyys.

On hieno asia, että saamelaisuutta pidetään arvossa ja se huomioidaan Suomen päätösten teossa. Erityisesti Saamelaisten asuttamalla alueella on erittäin tärkeää, että he voivat vaikuttaa alueen erityisesti valtion maiden käyttöön. Kyse on yleensä perinteisistä saamelaiskulttuuriin kuuluvasta elinkeinon kuten porotalouden, metsästyksen, luonnonvarojen keräämisen ja kalastuksen asioista sekä nykymuotoisista saamelaiskulttuuriin liittyvistä asioista kuten matkailusta.

 Ongelman muodostaa kuitenkin se, että ketkä ovat saamelaisia ja millä alueella he vaikuttavat. Ketä tulee kuulla ja mistä alueista on kysymys näistä asioista päätettäessä. Toivottavasti saamme tälle asialle aikaiseksi kehittävää ratkaisua, eikä tämä asia riitauta enempää ihmisiä. Meitä on liian vähän, tarvitsemme kaikki voimavarat saamen kielen ja kulttuurin kehittämiseksi.

1 kommentti . Avainsanat: hallitusohjelma, keskittäminen, ILO 169-sopimus

Pakkasvaroitus maaseudulle - keskellä kesää

Tiistai 28.6.2011

”Suomi saa hallitusohjelman, jollaista ei keskustan aikana olisi ikinä voitu saada läpi”, sanoi minulle yksi hallitusohjelman kirjoittajista ennen ohjelman valmistumista. Hänen puheensa oli ikävä kyllä totta. Olemme tilanteessa, jossa Lapin tyttö ensikauden keskustan kansanedustajana ei voi kuin katsoa, että huh mihin tässä on oikein tultu. Nyt pitää kysyä neuvoa kokeneimmilta edustajilta, että mitä minä voin tehdä, jotta olisin omalta osaltani torjumassa pahimpien esitysten toteutumista. 

Hallitusohjelma on erityisen raskas minun kotiseudulleni. Ajoneuvoveron huomattava korotus jossa painotetaan käyttöä, liikenteen polttonesteiden portaittainen veronkorotus, asumisen keskittäminen taajamahelpotuksineen, kuntien valtionosuuksien hurjat leikkaukset, kiinteistöveroja ei enää tasattaisi köyhemmille kunnille, lukioverkon karsiminen, maatalouden tukien leikkaukset, Kemeratuen veropauden poisto, ympäristön hallinnon roolia korostetaan ennestään jne.

Mietin varatuomarina tätä kokonaisuutta perustuslain pohjalta. Voidaanko valtion leikkauksia ja muita toimenpiteitä keskittää näin voimakkaasti maaseudun ihmisiin? Maaseudun, joka on poliittisella kartalla juuri keskustan aluetta. Perustuslain 6 §:n mukaan ketään ei saisi asettaa eri asemaan ilman hyväksyttävää perustetta. Perustuslain 9 §:n mukaan kaikilla on oikeus valita asuinpaikkansa.  

Juhannuspäivät olin kotonani Savukosken Nousulla laittamassa lampaita kesälaitumille. Keritsin lampaita ja mietin katsoessani lammasta silmiin, että onkohan sinun kohtalosi joutua tänä kesänä karhun suihin. Mutta kun lampaat on laitettava laitumille. Lueskelen nyt sitten keittiön pöydän ääressä hallitusohjelmasta, mitä siellä on sanottu petoasioista.

”Suurpetokannat on varmistettava kestävälle tasolle ihmisten ja tuotantoeläinten turvallisuustarpeet sekä luonnon monimuotoisuus huomioon ottaen. Salametsästykseen puututaan tehokkaasti.” 

Tiistaina alkaa hallitusohjelman puiminen eduskunnan istuntosalissa. Valmistelen omaa puhettani ja tulen sanomaan ainakin seuraavasti: Porotalous on sodan jälkeisen historiansa pahimmassa tilanteessa. Tilanteen ovat aiheuttaneet pedot.  Mitä lukee hallitusohjelmassa ainoana asiana porotalouden kohdalla? ”vahingonkorvausjärjestelmää joustavoitetaan.”  

Kyse on Pohjois-Suomelle erittäin tärkeästä perinteisestä elinkeinosta ja nyt on liiallisuuksiin mennyt ns. luonnonsuojelu tappamassa koko elinkeinon huomattavalta osalta poronhoitoaluetta.  Korvaukset ovat tärkeitä, mutta kohta vahinkoja ei enää tarvitse korvata osassa poronhoitoaluetta, kun ei ole mitä korvata. Valtion tärkein asia on vahinkojen estäminen ja luonnon olosuhteiden tasapainottaminen.  

Karhut tappoivat viime kesänä minulta 71 lammasta.  Nyt on takana kolme pahaa vuotta ja tätä kesää pelkään todella. Lähialueellamme eivät pedot olleet tätä ennen tappaneet koskaan kotieläimiä. Elinkeinoltamme lammastaloudeltakin on pohja pois petojen vuoksi. Alueella, jossa elinkeinoa on voinut harjoittaa aina ennen turvallisesti.

Pedot kuuluvat luontoon, mutta eihän navettaakaan saa laittaa liian täyteen eläimiä, jotta eläimillä olisi hyvä olla ja ravintoa riittäisi kaikille. Petoja, ennen kaikkea karhuja ja ilveksiä, on niin paljon, että luonto ei enää niiden määrää kestä. Valtion on puututtava tähän asiaan vakavasti ja nopeasti. Vaikeuksissa ovat porotalouden lisäksi monet lammastilat, Suomen peurakanta ja monet luonnonvaraiset eläimet. Vaarassa ovat myös monet maaseudun lapset. Tämän mittaluokan peto-ongelmaa ei ole Suomessa ollut koskaan.

Hallitusohjelmaan olisi tarvittu lisää rahaa RKTL:lle, jotta petojen määrä voidaan kunnolla selvittää. Lisäksi ohjelmaan olisi pitänyt kirjata selvästi, että viranomaisten tulee osallistua koko maassa peto-ongelman hoitamiseen.

Meillä keskustalaisilla on edessä työntäyteinen hallitusohjelman ruotiminen. Emmekä päästä hallitukseen lähteneitä ohjelman hyväksyneitä helpolla.

7 kommenttia . Avainsanat: hallitusohjelma, pedot

Terveiset isolta kirkolta

Keskiviikko 22.6.2011

Eduskuntatyö on pääsemässä vähitellen käyntiin. Me keskustan kansanedustajat ja moni muukin lappilainen odotamme pelon sekaisin tuntein uutta hallitusohjelmaa. Huhut kertovat, että odotettavissa on paljon kylmää vettä maaseudun, haja-asutusalueiden ja syrjäisten alueiden ihmisten harteille.

Meistä keskustalaisista tuli siis sittenkin oppositiossa olevia edustajia, mutta ei se elo ole sittenkään pelkkää olemista. Ainakin minulla riittää töitä Lapin asioiden selvittämisessä ja rautalangankin vääntämisessä. Tehtäväni on toimia lappilaisten asioiden olosuhdeammattilaisena. Eli kertoa meidän perusasioistamme Etelän toisessa maailmassa kasvaneille edustajille.

Sain ympäristövaliokunnan paikan kuten toivoin ja vielä ekstraa oli, että sain roolikseni heti ensimmäisen kauden edustajana keskustan ryhmän valiokuntavastaavan paikan. Ympäristöasiat olivat keskustalle viime vaalikaudella turhan usein kompastuspaikkana. Olen itse ympäristöoikeuden juristi ja olen asiasta kiinnostunut hyvin laajasti. Pidän itseäni terveesti keskustan vihreänä, jonka mielestä luonnossa ja luonnosta pitää elää nyt ja tulevaisuudessakin yhdessä eri toimijatahojen kanssa.

Minua peloteltiin, että jo kahden viikon ympäristövaliokunnassa olen jälkeen alan juomaan yrttiteetä. No ei se yrttiteekään mitään pahaa ole, mutta uskon että jalkani pysyvät tiukasti maassa. Roolini tulee olemaan ennen kaikkea maalaisjärjen esille tuominen liian vihreiden asioiden valmisteluun.

Ympäristövaliokunnan asioina tulevat olemaan ainakin rakentamisen uudet määräykset, kaavoitusasiat ja suojeluasiat. Erityisesti minua pelottaa tällä hetkellä suunnitteilla olevat keskittämiseen tähtäävät kaavoitussuunnitelmat. Suunnitelmia on, että kaavoitusta, lupamenettelyä ja taloudellisia ohjauskeinoja kehitetään edistämään yhdyskuntarakenteen eheytymistä. Pahimmillaan kaavailut tarkoittavat kaupunkiseutujen ulkopuolisten alueiden suunnittelemattoman rakentamisen vähentämistä olennaisesti.  Saa nähdä vieläkö jätevesiasia tulevat esille.

Ympäristövaliokunnan äänekkäänä jäsenenä tulen tuomaan esille lohi- ja petoasiat. Tavoitteenani on, että saamme järjestettyä yhdessä Lapin liiton Lohi- ja petohankkeen kanssa syksyllä eduskunnan pikkuparlamentin rakennuksessa lohi- ja petoasioihin perehtyvän seminaarin. Lisäksi tarkoitukseni on tuoda näitä asioita esille aina sopivissa paikoissa. On ollut jo alustavaa puhetta, että jos saisin ympäristövaliokunnan käymään pohjoisessa tutustumassa meidän elinkeinoille ja elämällemme tärkeisiin asioihin.

Nämä ympäristövaliokunnan kautta kulkevat asiat ovat erittäin tärkeitä Meri-Lapin elämälle nyt ja tulevaisuudessa. Toivon saavani alueen ihmisiltä itselleni hyviä tietoja, joilla asioita saamme vietyä eteenpäin yhdessä.

Muita valiokuntapaikkoja tulevat minulla olevaan työelämä ja tasa-arvovaliokunta sekä Meri-Lapin alueelle erittäin tärkeä liikenne- ja viestintävaliokunta, johon sain varamiehen paikan. Varamiehenäkin voin olla mukana ryhmän toiminnassa ja heti aluksi ovat esillä logistiikka, rautatie ja yleensäkin pohjoisen ulottuvuuden asiat.

Edessä on todella mielenkiintoinen ja haastava kausi. Töitä koko Lapin puolesta minun tietotaidollani ja teidän avustuksellanne.

7 kommenttia . Avainsanat: hallitusohjelma, ympäristövaliokunta