Yhteystiedot

Eeva-Maria Maijala
em.maijala@gmail.com
puh. 050 512 0529

Uutiset

15.4.2019Eeva-Maria Maijalan työ eduskunnassa päättyiLue lisää »24.1.2019Maijala jätti kirjallisen kysymyksen liharuokien harhaanjohtavasta markkinoinnistaLue lisää »18.1.2019Maijala tyytyväinen ahmanpyynnin jatkumiseenLue lisää »

Energiatodistuslaki tulee palauttaa ympäristöministeriöön

Torstai 24.4.2014 klo 19:36

Papereiden tulee olla ihmisiä eikä mappeja varten. Nyt vaikeaselkoiset ja kalliit laskennalliset energiatodistukset tehdään mapitettavaksi.

Energiatodistuslain tavoitteet ovat hyvät.  Onhan lain tavoitteena edistää rakennusten energiatehokkuutta ja edistää uusiutuvan energian käyttöä rakennuksissa. Mutta laki on ollut nyt voimassa vajaan vuoden ja jo lyhyessä ajassa on voitu todeta, että laki ei toimi tavoitteiden mukaisesti. Meidän tehtävämme eduskunnassa on pystyä reagoimaan nopeasti, jotta voimme korjata epäonnistuneet säädökset.

Kannatan kansalaisaloitetta, jonka tavoitteena on saattaa laki energiatodistuksista ympäristöministeriöön uudelleen valmisteltavaksi, jotta lain tavoitteet rakennusten energiatehokkuudesta täyttyisivät paremmin.

Lähtökohtana tulee olla kansalaisaloitteen mukaisesti kulutukseen perustuva energiatodistus. Laskennallinen todistus tulee tehdä lisäksi, jos kulutukseen perustuvaa luotettavaa todistusta ei ole saatavilla tai todelliseen kulutukseen perustuvan todistuksen rinnalle halutaan laskennallinen todistus.

Laskennallisen todistuksen laatimista tulee kehittää seuraavasti:

1. Luovutaan energiamuotojen kertoimista

2. Todistus voi perustua vastaavaan rakennukseen, jolle on jo laadittu energiatodistus

3. Hyödynnetään mittaustekniikoita

Tarvittaessa voitaisiin tehdä nykymuotoinen laskennallinen todistus 

Todistuksen tulee olla:
- ymmärrettävä ja hyödyllinen
- kohtuuhintainen
- oikeudenmukainen

Suomalaiset ovat hyvin tietoisia ja halukkaita toimimaan siten, että energiaa säästetään käytännön toimenpiteillä. Korjaamme mielellämme rakennuksistamme energianhukkakohtia ja nämä energian hukkakohteet löytyvät tarkastelemalla energian todellista kulutusta. Energiatodistuksessa on hyvä olla mukana myös käytännön vihjeitä ko. kiinteistön energiankäytön parantamiseksi. 

Energiatodistuslain valmisteluvaiheessa reilu vuosi sitten oli ilmassa epäilystä lain toimimisesta, jonka vuoksi päätimme täällä, että ympäristöministeriö seuraa lain täytäntöönpanoa. Ongelmia on esiintynyt, joten esitän, että laki palautetaan pikaisesti ympäristöministeriöön korjattavaksi.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: energiatodistus

Radiopakinani 30.11.2012

Perjantai 30.11.2012 klo 11:46

Pidin tällaisen radiopakinan tänään Lapin radiossa.

Täällä eduskunta ja Eeva-Maria Maijala Tänään aiheinani ovat Turvemaiden pellonraivaus ja asuntojen energiatodistus.

Olen ympäristövaliokunnan jäsen ja meillä ympäristövaliokunnassa on nyt työn alla monia meille lappilaisille tärkeitä asioita. Ensinnäkin turvemaiden raivaamisen kieltäminen. Hallitus on jättänyt esityksen, jonka mukaan orgaanisten maiden eli turve- ja multamaiden raivaaminen ja sen ensikyntö on kiellettävä heti, koska se joidenkin tutkimusten mukaan aiheuttaa kohtuuttomia hiilipäästöjä ilmastoomme.

Tässä tilanteessa on kyllä ympäristöä haittaavat päästöt ja päätöksen muut vaikutukset ympäristöllemme menneet aivan sekaisin. Ilmastoamme ei todellakaan pelasteta kieltämällä meiltä lappilaisilta uusien peltojen raivaamisen. Raivaamiskielto vaarantaisi monen Lapin maatilan tulevaisuutta. Pelloksi sopivia turvemaita on koko Euroopassa käytännössä vain meillä Pohjois- Suomessa. Meillä Lapissa moni kehittyvä tila tarvitsee lisää peltopinta-alaa läheltä tilakeskusta. Erityisesti sukupolvenvaihdostilanteissa ja karjatilojen laajentuessa tarvitaan lisää peltoa.

Täysin käsittämätöntä on myös, että jo aikaisemmin maatalouskäytössä olleita peltoja, mutta nyt tukien ulkopuolella olevia vanhoja jänkäpeltoja ei saisi ottaa uudelleen viljelyyn. Ympäristövaliokunnassa hävisimme äänestyksen, eli ympäristövaliokunnan enemmistö oli sitä mieltä, että ilmaston pelastamisen vuoksi ei vuonna 2012 tai sen jälkeen saa raivata enää yhtään turva- ja multamaan eli orgaanisen maan peltoa. Maa- ja metsätalousvaliokunnassa kävi paremmin ja äänestyksessä hallituksen esityksen takana oli vain yksi vihreä kansanedustaja.

Nämä kaksi valiokuntaa antoivat lausuntonsa Suurelle valiokunnalle, joka lausuu ääneen sitten ratkaisun. Suuri valiokunta jätti asian pöydälle viime perjantaina, asiaa käsiteltiin uudelleen keskiviikkona – ja pöydälle. Saa nähdä miten sille käy tänään. Asian ratkaisuun vaikuttavat paljon pohjoissuomalaisten maanviljelijöiden esittämät kannanotot. eikä se ole muuten yksi tai kaksi, ei edes kaksikymmentä viestiä ,jonka minäkin olen teiltä lappilaiset saanut tästä asiasta. Samanlaista painetta on osoitettu kaikille päätöksen tekoon osallistujille - Hyvä.

Eihän tämä ihan lopullinen päätöksen teko tälle EU-asialle ole, mutta kyllä Suomen omalla kannalla on tämän asian ratkaisussa suuri vaikutus. Kuka meidän etujamme ja asioitamme hoitaa, ellemme me suomalaiset itse? Toivon, että tämän turvepeltoasian kanssa voittaa järki.

Toinen ympäristövaliokunnassa käsittelyssä oleva ajankohtainen iso asia on energiatodistukset. Taustana tälle kaikelle on tietenkin direktiivi, jonka mukaan rakennusten energiatehokkuudesta tulee laatia energiatodistus. Tavoite on hieno, että ostaja ja vuokraaja voi parantaa rakennusten energiatehokkuuden vertailua. Mutta järki hoi... Esityksen mukaan kaikille myytäville ja vuokrattaville asunnoille tulee laatia laskennallinen energiatodistus.

Vähintä tässä tilanteessa olisi se, että todistuksen tulisi perustua todelliseen eikä konsultin tekemään laskennalliseen energian kulutukseen. Asia on herättänyt paljon keskustelua. Tutustuttuani asian valmisteluun viime keväänä, jätin ympäristöministeriöön lausuntoni, jossa toin esille valmistelussa olleen esityksen järjettömyyden erityisesti meille harvaan asuttujen alueiden asukkaille. Esitys muuttui onneksi hieman, ennen kuin se tuli nyt eduskuntakäsittelyyn.

Nyt työn alla olevan esityksen mukaan Energiatodistus tulee olla kaikista myytävistä tai vuokrattavista asunnoista, mutta nyt on lakiesityksessä mukana selvä helpotus. Lakiesitys sisältää mahdollisuuden kevennettyyn energiatodistusmenettelyyn, joka riittää kun on kyse maksimissaan kahdesta asuinhuoneistosta. Tällöin huoneiston arvo tulee olla kuitenkin vähäinen tai tulee olla muu erityisen perusteltu syy. Mikä? en tiedä vielä. Konsultin tekemä laskennallinen todistus maksaa noin 500€, kulutukseen perustuva todistus maksaisi vain noin 50 €. Kevennetyn menettelyn todistuksen voinee omistaja kirjoittaa itse valmiille pohjalle.

Tästä energiatodistusasiasta tullaan käymään valiokunnassamme ja myöhemmin eduskunnan istunnossa varmasti värikäs keskustelu. Toivottavasti saamme päätökseen mukaan maalaisjärkeä ja saamme muokattua päätöksen, joka ei tuo pakkoa vaan auttaa ihmisiä energian säästämisessä neuvonnalla, valistuksella ja kannustimilla.

Helsingissä on tänään todellakin lumikaaos, ihanaa päästä tänään kotiin pohjoiseen, jossa osataan elää lumen ja talven kanssa. Tällaisten asioiden keskellä puuhaa tänään lumisessa Helsingissä

Eeva-Maria Maijala

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: turvemaat, ympäristönsuojelu, energiatodistus