Yhteystiedot

Eeva-Maria Maijala
em.maijala@gmail.com
puh. 050 512 0529

Uutiset

15.4.2019Eeva-Maria Maijalan työ eduskunnassa päättyiLue lisää »24.1.2019Maijala jätti kirjallisen kysymyksen liharuokien harhaanjohtavasta markkinoinnistaLue lisää »18.1.2019Maijala tyytyväinen ahmanpyynnin jatkumiseenLue lisää »

Suomalaisista luonnonvaroista

Keskiviikko 26.11.2014 klo 14:10


Eduskunnassa käsiteltiin eilen Valtioneuvoston luonnonvaraselonteon "Älykäs ja vastuullinen luonnonvaratalous" linjausten päivitystä. Käytin asiasta Keskustan ryhmäpuheenvuoron.

Sata uutta tuotetta puusta, hajautettu kotimainen uusiutuva energiantuotanto, puhtailla arktisilla tuotteilla maailmanmarkkinoille, elintarvikkeiden tuotannon omavaraisuuden varmistaminen, Suomi luonnonvaroilla nousuun – luonnonvarastrategiassa pitäisi kertoa, miten tähän päästään.

Luonnonvarastrategian päivitys oli pettymys. Se on yhteenveto kymmenistä strategioista ja ohjelmista. Selonteosta ei löydy pihviä. Se on kokoelma kauniita tavoitteita ilman toimintamalleja. On kuitenkin hyvä, että eduskunnalle annettiin tilaisuus keskustella luonnonvarataloudesta. Jokainen eduskuntaryhmä voi esitellä konkreettisia toimenpiteitä, joilla turvataan maamme luonnonvarojen kestävä käyttö ja joilla biotalous nostetaan kansalliseksi kärkihankkeeksi.

Uusiutuvan energian erilaiset käyttöteknologiat, puhdas maa, ilma ja vesi sekä ”cleantech” ovat suuria mahdollisuuksia Suomelle. On panostettava tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Luonnonvarat sijaitsevat kaikkialla Suomessa ja niiden hyödyntäminen edellyttää, että koko maa on asuttuna ja että tiestöstä, yhteyksistä ja koulutuksesta huolehditaan.

Maatalous ja metsätalous ovat luonnonvarojen käytön perusta, ja Suomessa pitää voida harjoittaa tulevaisuudessakin peruselinkeinoja. Uusi yhdistetty Luonnonvarakeskus pystyy toivottavasti tuomaan entistä paremmin esille peruselinkeinojen merkityksen ja kehittämään sitä.

Puhdas ruoka on suorassa yhteydessä puhtaaseen maaperään sekä puhtaisiin pohjavesiin ja vesistöihin. Kaikkien toimijoiden etu on, että ravinteet saadaan kiertoon eikä niitä huuhtoudu vesistöön ja että materiaalit kierrätetään niin tehokkaasti, että kaatopaikat käyvät tarpeettomiksi.

Uskon, että Suomi pystyy kantamaan vastuunsa maailmanlaajuisessa ilmastopolitiikassa lisäämällä uusiutuvan energian tuotantoa merkittävästi. Energiapuun käyttöä voidaan lisätä tuntuvasti. Se edellyttää kuitenkin kannustavia veroratkaisuja. Kivihiilestä on päästävä eroon. Keskusta on tehnyt lakialoitteen kivihiilen haittaverosta. Nyt on käynnistettävä kokeiluja, joissa otettaisiin käyttöön hajautettua energiantuotantoa ja älykkäitä energiajärjestelmiä.

Suomalaisessa maaperässä on paljon kaivosmineraaleja, mikä luo hyvinvointia, kunhan kaivostoimintamme hoidetaan kestävällä tavalla. Talvivaaran kohdalla ei vesimassoja pystytty hallitsemaan lupien edellyttämällä tavalla, mutta meillä on olemassa myös paljon hyviä esimerkkejä. Jatkossa on pidettävä huoli siitä, etteivät kaivokset pilaa ympäristöämme, eivätkä uhkaa muita elinkeinoja, kuten matkailua tai pohjoisessa porotaloutta.

Luonnonvarat ovat muutakin kuin materiaalia. Laajat jokamiehenoikeudet on pohjoismainen erityisyys, jota meidän pitää hyödyntää paremmin. ”Green care” eli suomennettuna luontohyvinvointi on uusi ala, uusi todella laajeneva terveydenhuoltopuolen ala, joka kasvaa maailmalla kovaa vauhtia – meillä se on hyvin vähän käytetty vaihtoehto. Mitä voisimme tehdä, jotta myös luonnossa tapahtuva kuntoilu, keräily, koulutus ja matkailu olisivat entistä merkittävämpiä?

Kalastus ja metsästys ovat sekä harrastuksia että perinteisiä ansaintakeinoja. Kala- ja riistakantaa pitää hoitaa, mutta rajoituksissa ei pidä mennä pidemmälle kuin on tarpeen.

Luonnonvarojen kestävä käyttö on olennainen osa keskustan 200.000 uuden työpaikan synnyttämiseen tähtäävässä ohjelmassa. Meillä on käynnissä myös turhan byrokratian karsiminen. Hyvällä luonnonvarastrategialla ja toimintojen järkevöittämisellä voisimme saada Suomeen paljon uusia luonnonvaroihin perustuvia työpaikkoja. Luonnon raaka-aineita myyvä maa on kehitysmaa. Suomalaiset raaka-aineet tulee jalostaa Suomessa.

Avainsanat: luonnonvarat


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini