Yhteystiedot

Eeva Maria Maijala 050 512 0529 eeva-maria.maijala@eduskunta.fi

eduskunta-avustaja Janne Kaisanlahti (09) 432 4098

Uutiset

24.1.2019Maijala jätti kirjallisen kysymyksen liharuokien harhaanjohtavasta markkinoinnistaLue lisää »18.1.2019Maijala tyytyväinen ahmanpyynnin jatkumiseenLue lisää »9.1.2019Maijala vaatii muutoksia rajavyöhykelupiinLue lisää »

maijala1_a4.jpg

Tällä sivulla esitellään Eeva-Maria Maijalan vaaliteemoja kevään 2011 eduskuntavaaleista. Vaaleissa Eeva-Maria valittiin ensimmäiselle kaudelleen kansanedustajaksi Lapin vaalipiiristä Keskustan listan ääniharavana.


Vaaliteemoja vuoden 2011 eduskuntavaaleista

Lappi tarvitsee kansanedustajan, joka tuntee Lapin elämän ja olosuhteet. Eduskunta on lakien säätämistä varten, joten varatuomarin koulutus ja kokemus on siellä hyödyllinen.

Minulla on aina ollut usko Lapin monipuoliseen kehittämiseen ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Olen omalla aktiivisella positiivisella toimintamallillani halukas viemään eteenpäin Lapin aluepolitiikkaa.

Olen valmis kehittämään Lappia alueena, jonka joka kylässä eletään tulevaisuudessakin tasavertaisesti muun Suomen kanssa.

---

Positiivisella asenteella aluepolitiikan ja lappilaisten puolesta

Lapin aluepolitiikasta tulee pitää kiinni kynsin ja hampain. Meidän asemamme tässä maassa on erittäin tärkeä. Etelässä sanotaan turhan usein, että he elättävät meidät. Näin ei kuitenkaan asia ole, vaan meille kuuluu osamme tästä yhteiskunnasta tasapuolisesti koko maan kanssa.

Nettiliikenne tulee saattaa kuntoon koko maassa. Meillä on lailla turvattu oikeus, jotta saisimme kaikki 1 Mt:n nettiyhteydet. Ainakaan meillä niitä ei ole - eikä niitä ole pitkään aikaan vielä edes lupeissa. Ja kysytty on. Tarvitsemme yhteyksiä, jotta voisimme olla tasavertaisia suomalaisia. Jotta voisimme tehdä töitämme ja lapset voisivat olla mukana päivän virtuaalisessa maailmassa.

Lapin tieverkosto pääsee heikkenemään, jollemme ala taistelemaan sen puolesta. Lapissa elämme pitkien etäisyyksien alueella ja kulkuyhteyksiämme ei saa päästää rapistumaan. Teiden kunnostusrahoista suurin osa tulee sijoittaa laajan Lappimme kunnostusta vaativiin teihin, eikä keskusten ohituskaistoihin yms.

Meidän tulee itse uskoa myönteisesti tulevaisuuteemme. Kun itse uskomme itseemme, niin muutkin uskovat meihin. Meidän tulee itse aktiivisesti esittää alueemme kehittämisasioita ja vaatia niitä.

---

Töitä luonnonvarojen kestävällä käytöllä

Vaalilupaukseni on:

En unohda Lapin perinteisiä elinkeinoja

Maatalous: Lapin pellot ovat nyt hyvin viljelyssä, tilat ovat hyvän kokoisia ja nykyaikaisia. Maataloudessa uskotaan tulevaisuuteen. Maidon- ja naudanlihan tuotanto ovat maataloutemme perusta. Lammastalous on kehittynyt Lapissa ammattimaiseksi toiminnaksi.  Nämä tilat ovat  maaseutumme ytimiä, jotka työllistävät ja  pitävät yllä maaseutumaisemaa. Tilat koneistoineen ovat kylän yhteisön olennaisia toimijoita. Maatalous on globaalisti tuettua, joten meidän tulee olla siinä tasa-arvoisia muiden kanssa.

Olen toiminut Savukosken kunnassa hyvin pitkään maaseutu-ympäristösihteerinä ja lammastalousyrittäjä, joten tunnen hyvin EU-asiat. Tiedän mitä meidän tulee vaatia, eikä minua laiteta helpolla lankaan puhuttaessa maataloustukien viidakosta.  

Metsätalous: Lapin metsät tuottavat nyt enemmän kuin koskaan ennen. Kiitos hyvän metsänhoidon ja hyvin organisoidun metsätalousneuvonnan.  Metsätalous on kuitenkin koko ajan uusien haasteiden edessä. Metsän jatkuva kasvatus on tulossa uusien lakien myötä mahdolliseksi. Monilla kuivan ja kuivahkon kankaan metsillä, se on tapauksittain hyvä ja tervetullutkin vaihtoehto, mutta se ei missään tapauksessa sovi Lapin kaikille metsille. Lapin erityinen puumateriaali on maailmassa ainutlaatuista raaka-ainetta. Valtion tulee satsata sen tutkimiseen ja tuotekehitykseen huomattavia satsauksia, sillä puuaineksemme on yhtä lailla erikoinen jalostettava raaka-aine kuin mineraalimme maan alla.

Porotalous: Olen ollut ikäni mukana porotaloudessa.Oma porokarjani on Oraniemen paliskunnassa ja puolisoni sekä lasteni porot palkivat Kemin-Sompiossa. Porot pitävät Lapin harvat alueet asuttuna. Porotalous on elämä, jota on vaikea laskea rahalla. Graduni oikeustieteellisestä oli Poroisännän tehtävät ja toivalta.  Nyt laadin väitöskirjaa ympäristöoikeudesta aiheena pedot ja porotalous.

Pedot: Karhut tappoivat tilaltamme viime kesänä 71 lammasta. Kesällä 2009 18 lammasta ja kesällä 2008 21 lammasta. Sitä ennen eivät pedot ole tappaneet alueellamme miesmuistiin yhtään kotieläintä. Kemin-Sompion teurastuotto on romahtanut petojen vuoksi viidessä vuodessa. Vuonna 2005 oli teurastuotto 9000 teurasta, kuluvalla poronhoitovuodella on tuotto 4500 teurasta.

Eu-valvonnan perustana olevien Karhun, suden ja ilveksen viitisen vuotta sitten laadittujen hoitosuunnitelmien mukaan petojen määrää ei tulla lisäämään lainkaan poronhoitoalueella. Petojen määrä on kuitenkin kasvanut todella paljon ja porotalous on todella pahassa tilanteessa. Kyse on elinkeinon suurimmasta vaikeudesta sotien jälkeen.

Olin toisena työntekijänä laatimassa Lapin liiton Petoselvitystä, jonka tuloksena jätettiin toimenpide-esitykset petofoorumissa Sallassa 31.1.2011. Minun erityinen osa-alueeni oli laatia oikeudellinen selvitys petohankkeen toimenpide-esitysten perustaksi. Selvitin porotalouden hyväksi tehtyjen toimenpide-esitysten oikeutuksen, oikeudellisuuden ja laillisuuden. 

Matkailu: Matkailu on nopeiten kasvava elinkeinomme. Matkailumme tueksi tulee kehittää paikallisten olosuhteiden ja luonnontuotteiden tuotteistamista niin, että matkailumme olisi entistä enemmän aitoa Lapin matkailua. Luontomme ja sen tarjoamat palvelut on pidettävä kunnossa. Luonnon lohen nousu Kemijoen ja sen haarojen latvoihin on saatava toimimaan. 

Luonnontuoteala: Luonnontuoteala on uusi elinkeinomme. Marjat, sienet, kasvit, puun erilaiset tuotteet kuten pihka ja mahla sekä kuusen kerkkä, turve jne ovat raaka-aineita, joiden keräily ja tuotteistus on saatava toimimaan ammattimaisena toimintana. On perustettava osuuskuntia kuten aikoinaan esim maidon keräilyyn, joilla pienet raaka-ainemäärät saadaan nopeasti suureksi kokonaisuudeksi. Kun raaka-ainetta on saatavilla varmasti kasaan, voidaan niistä tehdä aitoja lappilaisia tuotteita.

Matkailuelinkeinomme on valmis ottamaan lappilaisia erikoistuotteita käyttöönsä, mutta tuotteiden tuotanto tulee olla varmaa ja laatu tasaista ja hinta kohdallaan. Osuuskunnalla ja uudella yritystoiminnalla saamme tuotettua matkailuyrityksille esim. kylpyhaudukkeita, jotka on tehty lappilaisista luonnosta tiettyyn aikaan kerätyistä kasveista, jotka on pussitettu tietyn laiseen pakkaukseen käyttöä varten. Tämä uusi ala vaatii valtion satsausta toiminnan organisointiin ja tutkimukseen, jotta Lappiin saadaan suuri määrä uudenlaisia työpaikkoja ja Lapista saadaan sille todella hienoa imagoa kohottavia tuotteita.

---

Perheille apua arkeen

Perheet tarvisevat apua arjen hallintaan. Monilta perheiltä on hukassa arjen rytmi. Perheet ovat liian yksin. 

Huostaanottojen määrä, lasten koulupahoinvointi ja erityisopetuksen tarve ovat koko ajan lisääntymässä.

Monissa Lapinkin kunnissa on jo lisätty koulutettujen perhetyöntekijöiden määrää ja tuloksia on saatu aikaiseksi. Mutta näitä työntekijöitä tarvitaan lisää. Perhetyöstä pitää tulla niin luonnollinen jokapäiväinen asia, että jokainen perhe voi tarvittaessa pyytää apua. Kynnys avun saamiseen tulee saada riittävän alas, jotta saisimme pitkäkantoisia tarpeellisia tuloksia aikaiseksi. 

Valtion ja kuntien kannattaa satsata tähän ennalta ehkäisevään työhän, sillä ongelmien kasautuessa on niiden hoitaminen yhteiskunnallemme todella kallista.

Vanhukset ovat liikaa yksin. Kotipalvelun työntekijöitä tarvitaan lisää, jotta he voisivat käyttää aikaa vanhusten luona olemiseen. Omaishoitajien tilannetta tulee parantaa korottamalla tukea ja järjestämällä lomittajia.

Ihanteellinen tilanne on, kun lapset ja vanhukset voivat kohdata toisensa ja olla toistensa kanssa.

---

Osaavan työvoiman koulutusta Lappiin

Lapin luonnossa on koko maan kehitykselle tärkeät raaka-aineet. Metsä, matkailu, kaivostoiminta, luonnon uudet raaka-aineet jne ovat aloja,  joista odotetaan Lapille ja koko maallemme suuria tulevaisuuden asioita. Lapissa on nyt avainasemassa koulutus. Tarvitsemme osaavaa työvoimaa. Työvoimaa, joka haluaa sitoutua alueeseemme ja on alojen ammattilainen.

Koulutuksen tulee olla nyt ajan hermoilla. Lappi elää voimakasta nousukautta, mutta vain oikealla tavalla koulutettu osaava väki saa kasvusta hyödyt alueellemme.

Tarvitsemme monenlaista koulutusta. Ammatillista koulutusta, jatkokoulutusta  ja korkeakoulutusta sekä niiden rinnalla toimivaa tutkimustoimintaa.

---

Lapissa on mahdollisuuksia

ne pitää osata käyttää, sopivasti uutta- vanhaa unohtamatta

Pohjoinen ulottuvuus on herättänyt monet huomaamaan Lapin valtavat rikkaudet ja mahdollisuudet. Aivan viimeiden vuoden aikana on Lapin merkitys koko ajan noussut ja noussut. Lapissa on suuret mineraalivarat, varma talvimatkailu, luonnon puhtaat raaka-aineet, porotalous, koko ajan lisääntyvä metsävaranto, luonnon uusiutuva energia...

Lapilla on nyt mahdollisuus päästä mukaan nousevaan kehitykseen. Sodankylän kirkolla puhutaan jo asuntopulasta Kevitsan kaivoksen myötä. Olemme mahdollisuuksien elämässä, mutta nyt meidän on pidettävä huoli, että emme tässä huumassa unohda myöskään perinteisten elinkeinojen kehittämistä.

Jos Lappiin halutaan pysyvää vaikutusta uusista elinkeinoista ja työpaikoista, tulee meidän muistaa kehittää ennen kaikkea alueemme vetovoimaisuutta ja peruspalveluita. Meidän tulee saada uusiin työpaikkoihin ihmisiä, jotka haluavat asettua asumaan alueellemme perheineen. Tällöin alueen tulee olla houkutteleva, puolisollekin pitää olla töitä ja perheelle mielenkiintoiset ja toimivat palvelut.

Lapilla on todella rikas perinnemaailma. Meidän tulee olla ylpeitä siitä, että se on säilynyt tähän päivään. Meillä on elämäntapoja, joita muualla muistellaan vain vanhoina juttuina. Elämme yhä keräilytaloudessa, metsästämme, kalastamme, kuljemme luonnossa kuin kotonamme. Käymme kylässä naapurissa, välitämme läheisistämme.

maijalan_mainos.jpg


 

Kysymyksiä

Millaiseksi henkilöksi kuvailisit itseäsi?

Olen lappilainen maa- ja porotilan emäntä, neljän lapsen äiti. Pidän itseäni tulevaisuuteen uskovana Lapin kehittäjänä.

Mikä oli haaveammattisi lapsena?

Poromies.

Millaisia asioita pidät elämässä tärkeintä?

Perusarvoni ovat koti, uskonto ja isänmaa. Lappilainen, luonnonläheinen elämänmuoto on minulle tärkeä asia. Sain lapsuuskodistani perinnöksi maauskon. Minulle on tärkeätä saada asua Lapissa ja että voimme jättää rakkaan Lappimme seuraaville sukupolville paremmassa kunnossa kuin olemme itse sen saaneet.

Mitä keskustalaisuus sinulle merkitsee?

Olen saanut keskustalaisuuden lapsuudenkodistani. Kuuntelin jo lapsena, kun kotipirtissä puhuttiin yhteisten asioiden hoitamisesta. Nuorena tulin mukaan Vesaisten ja sitten Keskustanuorten toimintaan. Keskustan on muistettava, mikä on sen aatepohja. Minulle Keskusta on koko maan ja kansamme puolue, joka huolehtii perimmäisenkin pirtin asukkaasta ja pitää  koko maan elävänä ja asuttuna.

Suomalaisuus on Keskustan perusta perinteisellä aatteellaan: koti, uskonto ja isänmaa.

Miksi lähdit kansanedustajaehdokkaaksi?

Isäni Aimo Maijala oli ehdokkaana vuoden 1987 eduskuntavaaleissa. Hän vitsaili, että hänen “pitää lähtiä ennen kuin tuo tytär kerkiää edelle.” Siitä alkaen on ehdokkuudestani puhunut. En kuitenkaan halunnut ehdokkaaksi ennen kuin olin saanut riittävän koulutuksen sekä työ- ja elämänkokemuksen Lapin elämästä ja olosuhteista. Halusin ryhtyä ehdokkaaksi myös vasta sitten, kun lapseni eivät ole enää pieniä.

Kun keskustaväki minua pyysi ehdokkaaksi, niin nyt annoin myöntävän vastauksen. Kannattajani uskovat, että minulla on edellytykset toimia menestyksekkäästi kansanedustajana pohjoisen ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Millaisiin asioihin pyrit vaikuttamaan kansanedustajana?

Oman maakunnan asiat ovat tietysti ensisijaisia. Lappilaisten peruselinkeinojen puolustaminen on tärkeätä minulle. Eduskunnan tärkein tehtävä on säätää lakeja ja pyrin hyödyntämään varatuomarina lainopillista tuntemustani. Olen viime aikoina tuonut esille asioita koskien rikoslain muuttamista, jotta eräistä törkeistä rikoksista tulisi ankarammat rangaistukset.  

Monia ihmisiä suututtaa se, että vakavistakin rikoksista annetaan usein varsin lieviä tuomioita. Mitä mieltä varatuomarina olet tästä?

Oikeuskäytäntö ei vastaa kaikilta osin kansan oikeustajua. Varsinkin henki-, väkivalta- ja seksuaalirikoksista annetaan liian aivan lieviä tuomioita. Monien mielestä se tuntuu ihan pilkanteolta. Esimerkiksi ahman tai suden tappamisesta voi tulla korkeampi rangaistus kuin törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Ei ole oikeudenmukaista sekään, että rattijuoppo voi saada monta ehdollista rangaistusta peräkkäin. Ankarat rangaistukset eivät ole tietenkään ensisijainen keino taistelussa rikollisuutta vastaan, mutta oikeudenmukaisuus on jo tavoiteltava arvo sinänsä. Rikoksen uhrin asemaan on myös kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.  

Vuotoksesta puhutaan kaikkien eduskuntavaalien alla. Sano suoraan Vuotos-kantasi.

Tiedän omakohtaisesti, miten riitaisan keskustelun alainen tämä kysymys on ollut vuosikymmenten ajan alueellamme. Olen sanonut, että jos Kemihaaran monikäyttöaltaaksi esitetyistä neljästä vaihtoehdoista olisi pakko valita joku, niin silloin valitsisin karsituimman mallin. Mutta oma henkilökohtainen kantani on, että annetaan sen altaan jo olla. Tuomioistuin on antanut ratkaisunsa ja alue niin suojeltukin, että Vuotoksen rakentaminen on käytännössä mahdotonta. Monelle tämä asia on kipeä, mutta kuinka paljon voimia alueen kehittämisestä onkaan kulutettu tähän vääntöön? Jos altaan rakentamiselle tehdään myönteinen päätös, niin seurauksena on kuitenkin taas vain monen vuoden yhtämittainen jatkuva repivä riitely. Itä-Lappi ei kestä enää yhtään riitelyä vaan jatketaan yhteistä kehittämistä.


Mitä mieltä olet kuntauudistushankkeista?

En hyväksy nykyisen hallituksen kuntauudistushanketta. Kyseisen hankkeen tarkoituksena on keskittää asutus Suomessa suuriin keskuksiin. Hanke näivettää maaseudun ja maakunnat. Jos kunnat haluavat liittyä toisiinsa, niin se on ok, jos kaikki kunnat sitä haluavat, mutta nyt tätä uudistusta ollaan selkeästi tekemässä pakolla. Lapissa välimatkat ovat hyvin pitkät ja palveluiden saaminen kaavailluissa suurkunnissa tulisi vaarantumaan.

Oletko huolestunut Suomen asemasta hyvinvointivaltiona?

Kyllä. Maailmanlaajuisesti verrattuna meillä on Suomessa asiat aika hyvin, mutta ahneus ja itsekkyys ovat lisääntyneet yhteiskunnassa. Mm. ylisuuret suuryritysten johtajien palkkiot ovat tästä järkyttävä esimerkki. Kaikkein heikoimpiosasista ihmisistä ja alueista on pidettävä huolta.